Lokalpolitik

Husejere værner om udsigt

Kommunen bøjer sig og accepterer byggefelter på de 14 nye byggrurnde

ARDEN:Det er ikke nemt at gøre alle tilfredse. Og hvis nybyggere i boligområdet Klarlunden i modsætning til de etablerede husejere får lov at placere deres hus frit på deres byggegrund, så ligger riskoen for, at interesser støder sammen, lige for. Derom vidner fem indsigelser med sammenlagt 33 underskrifter fra beboere i Klarlunden i Arden. Nu tager byrådet formentlig konsekvensen på mandag og indtegner byggefelter, så de også gælder for husene i den kommende anden etape. Indsigelser og protester For fire-fem år siden var Arden Kommune restriktiv ved at indføje byggefelter i lokalplanen for områdets første etape. Og altså præcisere, hvor på de 24 gennemgående højtbeliggende byggegrunde i det kuperede Klarlunden, husene måtte opføres. Det gav anledning til en del dispensationer undervejs, fordi grundkøberne hellere ville bygge andre steder på deres grund. De fik de i overvejende grad lov til. Så da anden etape med 14 lidt lavereliggende byggegrunde for nylig blev aktuel, tog kommunen konsekvensen og fjernede byggefelterne. Angiveligt fordi man fra planlæggernes side ikke så trusler mod de etablerede beboeres udsigt. Men nej. "Vi har betalt for udsigten, da vi købte vores grund. Og med jeres ide til fjernelse af byggefelter ved vi ikke, hvordan vores udsigt i fremtiden vil komme til at se ud", som et af beboerparrene skriver. Fra et andet par lyder klagen: "Vi var underlagt byggefelt, da vi byggede huset i sommeren 2004. Vores bekymring går på de to øverste byggegrunde tættest på os, som kan ødelægge vores udsigt mod syd/øst". Og 18 beboere fordelt på hele 12 husstande skriver i en fællesrerklæring: "Fjerner I byggefelterne, kan man risikere ikke at have udsigt længere". Kun etplanshuse, tak! En tredje indsigelse fra 10 beboere i seks af førnævnte husstande strammer en tand til og forlanger af de nye beboere, at "man kun må bygge etplanshuse på anden etape af Klarlunden". Det afviser politikerne i såvel udvalget for teknik og miljø som økonomiudvalg. - For det er jo ikke rimeligt at sige til en grundkøber på nabogrunden, at du altså ikke må bygge dit hus lige så højt som mit, som teknisk chef Jens Dalgaard udtrykker det. Med indtegning af byggefelter har kommunens teknikere netop taget højdeforskellene i ed, så der ikke ryger en udsigt i utide. Vil man herefter bygge uden for det indtegnede felt, skal de berørte naboer høres, inden der gives dispensation. Fremgangmåden med nabohøring synes beboerne i Klarlunden i øvrigt godt om, beretter teknisk chef Jens Dalgaard. Forvaltning og beboere har nemlig drøftet sagen på et møde som optakt til et salgsfremstød for byggegrunde i Klarlunden. Resulterer et ønske om dispensation fra byggefeltet herefter i en naboprotest, afgøres sagen i udvalget for teknik og miljø. Fællesstier I fællesbrevet fra 18 af beboerne kræver man i øvrigt også, at fællesstier skal indtegnes i etape 2. Det afviser kommunen. Det var nemlig ikke hensigten at give beboerne forventning om, at der anlægges fællesstier bestemte steder i området. Lokalplanen taler kun om mulighed for såkaldte trampestier - jordstier - på fællesrealet mellem de to etaper. Skulle grundejerforeningen senere få lyst til at anlægge egentlige stier, hindrer lokalplanen ikke det ønske. Mandag tager byrådet stilling til den endelige udformning af lokalplanen for etape 2 i Klarlunden.