Eksplosionsulykker

Huset lever - har det ok

OPREJSNINGBorgerne i Farstrup og omegn har nu atter adgang til mødested efter voldsom gas-eksplosion

FARSTRUP:En konfirmationsfest i foråret: Fra et ikke tilsluttet stik siver gas ubemærket ud og lægger sig som en dyne i lav højde i køkkenet, umulig at lugte med mindre man sætter næsen ned få centimeter over gulvet. Efter en times tid har gassen blandet sig med ilt, og så går det galt. En voldsom eksplosion raserer fronten på Farstrup og omegns mødested Huset, en køkkenmedhjælper kommer slemt til skade, bliver overført til en brandsårsafdeling, og kun et sammentræf af heldige omstændigheder redder tilsyneladende mindst endnu en fra det, der kunne være endt med en katastrofe. Ingen af gæsterne kommer fysisk til skade. Men det, der skulle have været en lykkelig konfirmationsfest, bliver aflyst lige efter forretten. Nu er Huset i Farstrup på fode igen, og flottere end nogensinde før. Forsikringsselskabet IF har udbetalt 850.000 kroner, og Husets bestyrelse har bidraget med omkring 350.000 til den store renovering. - Jeg er yderst tilfreds med forsikringsselskabet, der ikke på noget tidspunkt har forsøgt at placere ansvaret for gaseksplosionen for måske at slippe for at udbetale pengene. fortæller ildsjæl og formand for Huset, Olav Petersen. Huset har lånt de 350.000 kroner til den samlede genopbygning og renoveringen, der løber op i små 1, 2 million kroner, men så er der også sket noget nær mirakler: Ydermurene under det flade tag, der blev hårdest medtaget, er genopbygget, den lille sals mure står nu fastere og stærkere end nogensinde, køkkenet er atter tilgængeligt og endda med fire nye stålborde til 35.000 kroner. - Den store sal har fungeret som mødested siden få dage efter eksplosionen. Men ingen tvivl om, at manglen på køkken og andre faciliteter har været til gene for Husets brugere, fortæller formand Olav Petersen. Pensionister og andre brugere har været afskåret fra at lave mad og kaffe på stedet, hjemmehjælperne i distrikt vest var i måneder udelukket fra at mødes i deres sædvanlige lokale - i Huset - tæt på dem, de skulle servicere, og måtte nødtvungent samles flere kilometer fra Farstrup og omegn. Nu har hjemmehjælperne deres lokale tilbage, og endda mere ugenert end førhen. Huset kører nu atter på fuld kraft med udlejning. Ikke mindst til Nibe Kommune, der plotter sig ind i kalenderen de fleste hverdage: Mandage formiddage byder på gymnastik for svage ældre, eftermiddagen på syning til fordel for børn i Polen under ledelse af Else Laursen, tirsdage på møde med dagplejemødre, pensionistbanko, onsdage på Onsdagsklub og pensionistforeningens hyggeftermiddag, harmonikaklub, og torsdage på hjemmegående husmødre, der inviterer på legestue.