Lokalpolitik

Husholdningsbudget fik støtte

Bred tilslutning men ikke fuld opbakning til budgetforslag

HIRTSHALS:Ordføreren for Borgerlisten, Kai Møller, fandt, at det ikke var et budgetforslag med de store armbevægelser, Hirtshals Byråd onsdag under første behandlingen sendte videre til andenbehandling. Han syntes, at det nærmest var at sammenligne med et husholdningsbudget. Forinden havde borgmester Knud Størup (Borgerlisten) på vanlig grundig vis forelagt budgetforslaget. - I drøftelserne med de respektive fagudvalg har vi i økonomiudvalget reduceret det, jeg kalder ”ukritisk opdrift” væsentligt, sagde han bl.a. Denne sproglige nyskabelse mente viceborgmester Ole Albæk, i fortiden havde været katastrofal. Overdreven angst for ukritisk opdrift havde bestemt et medansvar for, at kommunen i disse år er i færd med kostbare, men nødvendige renoveringsprojekter på skolerne. Børne- og kulturudvalget fik iøvrigt ros fra alle sider i byrådet, fordi det er lykkedes at ”knække” kurven for betaling for børnepasning. Småbørnsforældre kan næste år se frem til at reducere udgiftsposten til børnepasning med mellem 50 og 75 kr. pr. barn pr. måned i forhold til nu. Socialdemokraten Mogens Bjerre stod ved den anbefaling af forslaget. Til gengæld gav han et gedigent eksempel på, at budgetter blot er en slags rettesnor, som ofte må ændres i forhold til virkeligheden. - Jeg ved, at Hirtshals Krisecenter, der hidtil har været økonomisk afhængig af fondsstøtte, er i knibe, og at de har bedt Kommunen om hjælp. Vi må erkende, at der er et behov for krisecentret, så jeg vil anmode byrådet om at overveje, hvad vi vil med det. Jeg ser gerne at socialforvaltning og børne- og kulturforvaltningen udarbejder et forslag herom til mødet i oktober, sagde han. Og børne- og kulturudvalgsformand Ole Albæk tog med tak imod opfordringen. Ét medlem af byrådet kunne ikke stemme for budgetforslaget. DF"s Henrik Guldsø havde mange indvendinger, der hovedsageligt gik på, at kommunen bruger for meget til administration. - Summa Sumarum, vi bruger alt for mange penge på unødvendige ting og alt for lidt på det egentlige. Derfor stemmer jeg imod, konkluderede han.