Husk alle mordsager

KRIGSFORBRYDELSER:Ole B.Sørensen, medlem af Europa-parlamentet (V) bekendtgør 11.6.: 1. januar trådte den europæiske arrestordre i kraft for EU-området. Dette giver mulighed for at få krigsforbrydere, der siden Anden Verdenskrig har gemt sig f.eks. i Tyskland, udleveret til retsforfølgelse i deres hjemlande. Det er rigtigt, at mordsager ikke forældes. Sagen mod SS-officer Søren Kam er ca. 60 år gammel. Husk så at få alle mordsager fra den tid med, f.eks. de af modstandsbevægelsen udførte stikkerlikvideringer, der ikke alle var lige velovervejede. Der var mange brave mennesker, der udførte et stort og farefuldt arbejde i den Danske Modstandsbevægelse, men der var også en del åndelige undermålere, der i deres sejrsrus opførte sig lige så voldelige som dem, der lige havde kapituleret, og dem ville den mere etiske del af frihedskæmperne, sikkert gerne have været foruden. Den største varemangel efter 5. maj var de armbind, der blev båret af frihedskæmperne og de sidste dages hellige.