Skolevæsen

- Husk at der er stemmer i børnefamilier

SKOLEDEBAT:Har politikerne og borgerne den samme fokus på skolerne i Jammerbugt Kommune? Den 1. marts var der jo byrådsmøde i Aabybro hvor besparelserne på skoleområdet blev vedtaget. Mange var mødt til demonstration, både forældre og lærere, og TVN lavede en fin dækning. I 22-nyhederne var der et indslag fra rådhuset, og der kom en udtalelse fra politikerne om, at der var dømt ”tudefjæs” samt at lærerne skulle tage et aftenkursus i nationaløkonomi. Fra forældresiden kan jeg sige, at lærerne har været meget neutrale, når de blev spurgt om, hvilke konsekvenser det får for dem. Ja, det virker nærmest som om de har fået mundkurv på eller frygter repressalier. At opfordre dem til et kursus i nationaløkonomi er nærmest en hån, for med de forhold kommunen nu lægger for dagen, får de da ikke tid til den slags aktiviteter. Jeg er mere af den opfattelse, at der er nogle politikere, der skal have et kursus i husholdningsøkonomi, for nationens økonomi har det fint. I husholdningsøkonomi er det sådan, at vi SKAL have mad på bordet hver dag - også børnene - og så kan det jo være, at man må undvære nye støvler. Strammer økonomien endnu mere, skulle man måske skille sig af med bilen og benytte de offentlige transportmidler. Er den helt gal, må man sælge huset, men DER SKAL ALTID VÆRE RÅD TIL MAD - også til børnene. Som privat bliver man opfordret til at søge professionel hjælp. Dette kunne jo også være en løsning for kommunen, medmindre det ser så slemt ud, at man skal overveje at sætte kommunen på tvangsauktion. I udsendelsen sagde Mogens Gade også, at han gerne ville lægge navn til den løsning, der var fundet på skoleområdet i Jammerbugt Kommune. Det glæder mig, for vi er nogle forældre, der i hvert fald ikke vil. Dertil kommer, at når vi engang i fremtiden skal til valg, er det jo rart at have et navn at sætte på de ting, der er sket i kommunen. Jeg har overvejet, om det er gået op for politikerne, at der er gode stemmer og god økonomi i børn og skoler. Erhvervslivet har i hvert fald fundet ud af, at børnene er dem, der sætter et stort aftryk i privatøkonomien og derfor også er højt rangerende i familien. Når man kommer i kategorien børnefamilie, begynder de fleste at kigge på fremtiden for ”poderne”, overvejer at flytte til bedre kommuner, og børnenes forhold bliver vægtet meget højt. Mon ikke politikerne skal se at få den samme vægtning i en fart! Hvis andre kommuner er bedre, giver det en fraflytning af børnefamilier, så lukker bageren, lidt senere brugsen, og kommunen skal så spare endnu mere. Kan man tilbyde bedre forhold for børn og skole, er der en mulighed for at få nye borgere og dermed flere kroner i kommunekassen og lokalsamfundet. Dertil kommer, at de fleste forældre vil acceptere lavere niveau på rigtig mange andre punkter, som for eksempel ”Teletubby-land” og kuglerne i Aabybro. På kommunens hjemmeside under visioner står der, at den skal være en attraktiv bosætningskommune. Om det bare er en tekst på en hjemmeside, eller noget kommunen vil, er jeg meget i tvivl om. Et er dog sikkert; bliver jeg spurgt, om jeg vil anbefale skolerne i Jammerbugt Kommune, er svaret nej, for jeg vil gerne med god samvittighed kunne se børnene i øjnene senere. Mon politikerne har overvejet, at afstanden mellem dem og borgerne bliver større, når der ikke er fokus på de samme ting? Borgerne ender med politikerlede og gider ikke støtte dem, når det er op ad bakke hele tiden og vi ikke har samme interesse. Det ender med, at ingen møder op, når der skal stemmes. Jeg vil dog møde op igen, for min stemme blev placeret forkert sidste gang, det har jeg i hvert fald fundet ud af. Og så lige til slut: Fint stykke arbejde, Lene Dragsbæk og alle jer andre, som har leveret indlæg indtil nu. Det viser bare, at vi er ansvarsbevidste forældre og ikke den flok ”tudefjæs” nogle politikere fejlagtigt har fået opfattelsen af.