HUSK AT KNYTTE KORT OVER GAZA TIL - DET LIGGER UNDER GRAFIK FRH: ISRAEL KORT En uge i krigszonen

På diplomatisk blikkenslagerarbejde i Israel og Palæstina

FREDERIKSHAVN:Jordmoder Laila Hørby har netop været på besøg i en krigszone. I en uge rejste hun rundt i Palæstina og Israel og besøgte den kristne minoritetsgruppe både i og omkring Jerusalem, Betlehem og i Gaza-området, som led i et officielt besøg med en kirkedelegation. Besøget kom i stand i et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælp, Mellemkirkelig Råd og Økumenisk Fællesråd, hvor Laila Hørby sidder som repræsentant forFolkekirkens Nødhjælp. - Netop i dét område er den kristne gruppe på ca. 160.000 overset. I pressen hører vi altid om at muslimer og jøder slås. Men netop dér sidder en gruppe kristne og er klemt. Gruppen har været på stedet de seneste 2000 år, og de er palæstinensere og lever i fred og fordragelighed med muslimerne. Jøderne kalder dem for arabere, og de er derfor genstand for fjendtlige militante angreb, siger Laila Hørby. Mange kristne og muslimer rejser, når de har mulighed for det. Problemet er så, at det ofte er de mest veluddannede, der forsvinder. Laila Hørby mener, at det er livsvigtigt at advokere for løsning af problemerne i og uden for Israel. - Ét af formålene med vores besøg var at give moralsk støtte til kristne, jøder og muslimer, der arbejder for fred. Det lyder som en næsten umulig opgave, og det er også svært at få så mange, forskelligtrettede interesser til at tale sammen, siger Laila Hørby. Sammen med delegationen besøgte hun også bl.a. Rabbies for Peace, Menneskerettighedskontoret Betselem, gruppen Parents Circle og en gruppe messianske jøder. Dét lyder et diplomatisk blikkenslagerarbejde. - Grundlæggende vil de alle have fred. Og egentlig er det kun Hamas militante grupper, der skaber ballade. Men også regeringsstyrkerne tilskyndes til militære aktioner, siger Laila Hørby. Hun kan faktisk godt forstå både de kristne og palæstinenserne. - Jeg mødte en israelsk, jødisk kvinde, der var mor til to teenage-børn, og hun sagde, at hun aldrig var sikker på, hvornår hendes børn kom til at sætte sig ind i en bus, der blev bombet. At leve i den konstante skræk er ødelæggende for mennesket. Omvendt kan jeg godt forstå, hvordan man bliver selvmordsbomber. Hvis ens nærmeste tilpas mange gange er blevet umenneskeligt behandlet, er man bare desperat, siger Laila Hørby. - Alle har de brug for, at nogen - uden for deres eget land - taler deres sag. Efter hjemkomsten har vi derfor været i udenrigspolitisk udvalg for at fortælle dem, at det er rimeligt at Danmark lægger mere pres Israel, så landet efterlever bl.a. Geneve-konventionen - og FN-resolutionerne, siger Laila Hørby EU og FN giver mad til palæstineneserne i de besatte områder bl.a. Gaza-strip. - I landet er der 3,5 mio. palæstinensere og 6,5 mio. israelere. Områderne ved Gaza og Hebron er meget betændte. Mens vi var der, kunne vi hele tiden mærke den aggressivitet, der lå i luften. Som om man konstant befandt sig for enden af et sigtekorn. Netop i Hebron f.eks. bor 400 israelere, som er beskyttet af ca. 2000 soldater, siger Laila Hørby. Hun mener danskere KAN gøre noget opg at vi alle har pligt til at være med til at afhjælpe situationen i Israel. - Som almindelig dansker kan vi gå ind og lægge pres på vore politikere. Samtidig kan man støtte kirkelige og ikke kirkelige nødhjælpsorganisationer, der giver mad og lægehjælp i de besatte områder. Det er et grundlæggende menneskeligt ansvar at tage sig af de svage, siger Laila Hørby.