Turisme

Husk at rykke for billetten

Det er ikke kun den erhvervsdrivendes ansvar at sikre sig, at dine flybilletter er nået frem. Det viser en afgørelse i Forbrugerklagenævnet, hvor en familie strandede i Hamburg Lufthavn, fordi de manglede den ene af fire flybilletter. Via et rejsebureaus hjemmeside havde familien købt fire returbilletter til Nice. Tre af billetterne blev fremsendt per mail, men da den ene søns navn var for langt til at kunne stå på den elektroniske billet, oplyste bureauet i en mail, at hans billet ville blive fremsendt per post. Familien modtog aldrig billetten med posten og kontaktede ikke rejsebureauet, da billetten udeblev. Da familien nogle måneder senere stod i lufthavnen, manglede den ene søn derfor sin billet, og flyselskabet ville ikke lade ham komme om bord på flyet. Familien måtte derfor opgive deres rejse. Dagen efter klagede de til rejsebureauet over, at de aldrig havde modtaget en billet med posten og forlangte pengene for de fire billetter tilbage. Rejsebureauet afviste dog klagen med, at de havde fremsendt billetten til familien samt orienteret om dette per mail. Sagen endte i Forbrugerklagenævnet, hvor familien tabte sagen. - Forbrugerklagenævnet vurderede, at familien inden afrejsen selv burde have kontaktet rejsebureauet og fortalt, at den ene billet manglede. Derfor fik de ikke medhold i sagen. Som forbruger kan du spare dig selv for mange skuffelser ved at kontrollere, at du har alle dine billetter, inden du rejser. Hvis det ikke er tilfældet, bør du kontakte rejsebureauet eller flyselskabet, siger jurist i Forbrugerstyrelsen, Zenia Voss. jl