Husk at se på struktur

Kære regionspolitikere. I disse dage skal I arbejde med sundhedsplanen for Region Nordjylland.

Dette falder sammen med, at vi ude i de enkelte afsnit og afdelinger skal forholde os til de sparekataloger, der er udsendt som led i de meget store besparelser, der er på dette års regionale budget. Strukturen i det nordjyske sundhedsvæsen har længe været af en sådan beskaffenhed, at det har været svært gennemskueligt, hvordan tiltag i den ene afdeling påvirker den anden afdeling. På trods af det således ikke ligger lige for at se på helheder og sammenhænge, vil vi gerne indtrængende opfordre jer til, at I tager bolden op og benytter jeres drøftelse til at formulere, hvilke veje I vil gå med det nordjyske sundhedsvæsen overordnet set. På Farsø Sygehus er vi ansat under vidt forskellige centre og sygehusledelser, der hver især varetager egen opgaveløsning og dermed også separate budgetter. Alene hos os drejer det sig om Sygehus Himmerland, hoved-orto-hjertecenteret og anæstesi-børne-kirurgi-centeret. De sidste begge under Aalborg Sygehus. Sammenholder vi dog de forskellige spareforslag under et, er det meget svært at se, hvordan vi fortsat på effektiv vis skal drive Farsø Sygehus, hvis de alle realiseres. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at den ene medicinske afdeling i Farsø allerede er lukket i forbindelse med oprettelsen af den meget omtalte AMA i Hobro, og resten af de stationære, medicinske senge i Farsø også er i spil, som situationen ser ud lige nu. Inden for de sidste år har der været en stor stigning af de arbejdsopgaver indenfor pleje, behandling og undersøgelser, som vi forventes at løse i det offentlige sygehusvæsen. Således ses f.eks. en produktivitetsstigning på over 10 pct. i de danske hospitaler fra 2004 til 2010. Interessant er det at sammenholde det med, at der i en næsten overlappende periode fra 2001 til 2008 har været en samlet reduktion i det sundhedsfaglige personale på tre pct., alt i mens man i samme interval har ansat 25 pct. ekstra administrativt personale. Ud fra dette er det oplagt at se på strukturen i sygehusvæsnet. I Nordjylland har vi fire forskellige sygehussammenslutninger med hver deres ledelse, der er valgt ud fra geografisk beliggenhed mere end ud fra et fagligt slægtskab (Vendsyssel, Thy-Mors, Aalborg og Himmerland). De fire sygehuse er yderligere inddelt i flere underafdelinger med egne større eller mindre administrative funktioner tilknyttet. Sammenholder man dette med ovenstående, falder det i øjnene, at det, der måske er allermest brug for, er, en enstrenget ledelsesstruktur, og et sygehusvæsen, hvor der tænkes sammenhænge og helheder. Al forskning viser, at de gode resultater indenfor sygehusdrift opnås ved, at personalet arbejder ud fra en fælles forståelsesramme mere end af, om der er fint apparatur eller perfekte fysiske rammer til stede. (Eksempelvis Gittell's teori om brobyggende social kapital "relationel koordinering). Opfordringen her fra skal derfor lyde, at regionsrådet genovervejer strukturen. Er det virkelig den bedste model med fire af hinanden uafhængige sygehusledelser, der ikke arbejder ud fra en fælles målsætning og ønsket om at skabe resultater i fællesskab? Vi er overbeviste om, at et samlet Sygehus Nordjylland med en ledelse ville være en langt større garant for stærke, faglige fællesskaber, bedre rekrutteringsmuligheder og væsentligt mere gnidningsløse patientforløb, uden at administrationen fortsat skal vokse uhæmmet i det omfang, som det er set i de sidste mange år. Vi har tillid til, at I som politikere vil tage udfordringen op og arbejde videre ud fra et helhedssyn på sundhedsvæsnet, uden at store dele af regionen svigtes.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.