Overenskomster

Husk at støtte lokale

Her midt i en krisetid prøver langt de fleste af os danskere vel at få pengene til at række lidt længere,...

... og så kan det da være rart med et billigt forårstilbud fra nogle østeuropæiske ”håndværkere”, når vi skal have hus og hjem fikset op. Der er jo ikke noget galt i at takke ja til et godt og billigt tilbud, hvis kvaliteten af det udførte arbejde lever op til ens forventninger, og hvis det firma, man indgår en aftale med, vil være med til at overholde reglerne i det etablerede Danmark, men. I den sidste tid har mange faglige organisationer presset på for at få indarbejdet tiltag mod løndumping i de nye overenskomster, for på denne måde at kunne sikre deres medlemmers fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet til ordentlige og trygge løn- og ansættelsesforhold. Når flere arbejdsgiverorganisationer er gået med til tiltag mod løndumping skyldes det formentlig, at arbejdsgiverne også ønsker at bevare et trygt og rimelig forudsigeligt arbejdsmarked af hensyn til deres virksomheds forsatte beståen. Men mange danske arbejdsgivere har af bitter erfaring måttet sande, at det er svært at skaffe ordrer til virksomheden, når man skal konkurrere mod østeuropæiske en-mands ”arme-ben-virksomheder”, der tilbyder sig til 50-60 kr. i timen. Mange danske arbejdsgivere stiller sig undrende op overfor, hvordan en timepris på 50-60 kr. kan lade sig gøre, hvis der skal afregnes moms og skat, og man i øvrigt skal være med til at støtte op om samfundets udfordringer mht. uddannelse af vores unge m.m. Hvad nu, hvis det var din arbejdsgiver, som hyrede østeuropæisk arbejdskraft til 50-60 kr. i time? Hvor skulle du så arbejde og hvor ville du få penge fra – også til bare at betale de billige østeuropæiske håndværkere? Så af hensyn til vores fælles fremtid, så husk at støtte op om din lokale håndværker. Ikke kun for at sikre kvaliteten i arbejdets udførelse, men også for at bevare hele det brede danske arbejdsmarked til gavn for os alle, ligesom vi vel også ønsker at fastholde vores velfærdssamfund. Indlægget er indsendt på vegne af Danske Malermestre, Aalborg og Nørresundby Malerlaug, Himmerlands Malerlaug og Vendsyssel Malerlaug