EMNER

Husk bog

HVIDSTEN-GRUPPEN:De sidste scener til filmen om frihedskæmperne fra Hvidsten er blevet optaget dagen før omkring arresten i Aarhus. Filmen får premiere 1. marts. Mon det nu også kommer til at fremgå af filmen, at det var den socialdemokratiske statsminister Vilhelm Buhl, der opfordrede til stikkeri i sin tale i november 1942, hvor han advarede mod: "De ungdommelige elementer, som i ubesindighed og uforstand lader sig forlede til at begå handlinger, der under de nuværende forhold må betegnes som dødsensalvorlige. Vær med til at gøre det klart for alle, og navnlig for de unge, at den, der begår sabotage eller hjælper med dertil eller over for myndighederne tilbageholder viden om sabotageplaner eller undlader at medvirke til opklaring af sabotage, handler mod sit fædrelands interesse." Vil tidligere modstandsfolk nogen sinde kunne glemme, at landets statsminister opfordrede til at angive sine landsmænd? Bogen "De sidste timer. Afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" er tankevækkende læsning. Der er også breve fra Hvidsten-gruppens medlemmer. Brevene giver et stærkt og gribende indtryk af de mennesker, der havde mod til at trodse statsministerens ord. Bogen udkom i 1945, og i forordet skriver biskop H. Øllgaard: "Harmen mod tyskerne voksede, og beslutningen om at kæmpe imod dem blev endnu mere afgjort. Risikoen for selv at blive taget og pint skræmmede ikke mere. Der er ikke tvivl om, at for hver, der faldt, meldte der sig 10, 20, ja flere til, netop til det farlige arbejde". Og det fremgår også helt klart af brevene, at de er skrevet af mennesker, for hvem en stærk tro var fundamentet i deres liv. En, der i afskedsbrevet til sine forældre underskriver sig "jeres lykkelige søn", har kort før nævnt: "Blot man tror på Gud, da har man intet at frygte". Det vil være udbytterigt at læse bogen før eller efter filmen.