Lokalpolitik

- Husk de små i storkommunen

SF i Skagen frygter, at de små byer nedprioriteres

SKAGENKOMMUNE:- Politikerne både i byråd og amtsråd har tilbøjelighed til helt at glemme at lytte til borgerne i de små samfund, og det bliver rigtig farligt for demokratiet i de nye, større kommuner. Advarselen kommer fra Ingolf Hedegaard, der stiller op til det kommende byrådsvalg på den nye fællesliste for SF i Skagen, Frederikshavn og Sæby - den kommende nye Frederikshavn Kommune. - Det bliver utroligt vigtigt for de små samfund, at der i den nye byråd i storkommunen kommer til at sidde nogle mennesker, der både kan og vil tale også de små lokalsamfunds sag. Det vil vi i SF. - Vi kan allerede idag se, hvordan man i Aalborg på amtsplan tager meget lidt hensyn til udvilkingen i Skagen. Der er langt fra nord til syd. Vi kan på det lokale plan se, hvor lidt politikerne i Skagen Byråd lytter til hulsigboerne og aalbækkerne, konstaterer Ingolf Hedegaard. - Hulsig er ved at blive lukket inde, fordi politikerne vil lukke de fleste veje til byen, så der kun bliver én vej ud af byen. Det giver store gener for mange, og beboerne i Hulsig isoleres, og det er farligt ikke mindst i tilfælde af ulykker, brande og lignende, hvor hjælpen skal hurtigt frem, siger skagboen. - Vi har i NORDJYSKE læst flere gode forslag fra hulsigboerne til at løse problemet på en måde, så alle kan leve med det. Men politikerne lytter ikke til borgerne. - Vi ser længere mod syd på hovedvejen, hvor der hvert år sker mange alvorlige ulykker også med dødelig udgang, at borgerne er bekymrede for de mange farlige situationer, der opstår, når sommerhusfolket og andre skal krydse hovedvejen for at komme til den offentlige strand. Ingolf Hedegaard har ikke den endelige løsning på trafikroblemerne, men han synes, at man bør lytte til de mennesker, der bor i de berørte områder. - Vi ser jo, at NORDJYSKEs læsere spørger, om der virkelig skal flere dødsfald til, før der gøres noget. Borgere langs hovedvejen ønsker fartdæmpninger, men bilismen har førsteprioritet. Det er så vigtigt, at turisterne hurtigt kan komme til og fra Skagen, lyder det, men man glemmer, at turismen også findes uden for Skagen by, siger skagboen. Han er harm over, at der nu atter bygges mange nye sommerhuse nord for Aalbæk. - Skagen Kommune har i en lokalplan besluttet, at der skal være et rekreativt sommerhusområde langs hovedvejen fra krydset ved vejen mod Skiveren og til Aalbæk by. Nu bygges der en masse nye sommerhuse samme sted, og kommune og amt vil ikke støtte borgernes ønske om virkelig at gøre området rekreativt ved at nedsætte støjen fra biler og især fra den tunge trafik. - Grundejerne har været meget fleksible og har foreslået flere løsninger, men de bliver altså ikke hørt. Den kommende nye tre-sporede vej vil bare øge problemerne, fordi hastigheden sættes op, fastslår Ingolf Hedegaard. Han beklager også, at aalbækkerne har svært ved at blive taget alvorligt, når der gøres opmærksom på problemer med høj hastighed gennem byen. - Borgerne taler for døve øren og får i bedste fald efter ihærdig indsats et uforpligtende og henholdende svar. Vi i SF finder det ikke rimeligt, at lokalbefolkningen og sommmerhusejernes dokumenterede problemer ikke tages alvorligt. Det skal vi have gjort noget ved, siger skagboen.