Husk DF-svigt på valgdag

Så skete det, som mange ikke havde ventet (også mig) nemlig, at DF løb fra deres løfter om, at de var den "lille mands" parti.

De havde ellers udbasuneret, at de ikke ville være med til at afskaffe efterlønnen, men hvad skete så i stedet? Jo, de gik så med til at forringe den, så den nu ikke mere kan have nogen værdi for ældre, der føler sig udslidte, hvilket mange, der dagligt må slide og slæbe for en ussel løn, kan føle, noget, som akademiske politikere i Danmark åbenbart ikke ved noget om! Det måtte da også være bedre at få nogle af alle de unge her i landet, som ikke kan få noget arbejde, i gang med noget bedre end at få socialhjælp, men det er måske bedre at give unge raske mennesker socialhjælp, end give gamle nedslidte mennesker efterløn, hvad mon der er dyrest i det lange løb? Det siges jo, at ungdommen er Danmarks fremtid? Til hvad? Og alle ved, at ingen vil have ældre i arbejde! Samtidig gik DF med til at sætte pensionsalderen op til 67 år. Nu er det jo sådan, at folkepension har folk selv betalt til, siden folkepensionen afløste aldersrenten her i landet, så vidt jeg husker var det i 1950'erne. Jeg mener, at statsskatten blev forhøjet med to en halv pct. dengang, som så skulle finansiere folkepensionen. men disse bidrag, som alle danskere har betalt, skal åbenbart også være med til at betale det underskud som de uduelige danske politikere har skab, det må da kaldes tyveri fra dem der har betalt. Det, der harmer mig mest, er, at det kun er den fattigste del af den danske befolkning, der skal miste noget af deres levestandard med dette forlig, de rige og veluddannede har fået enorme skattelettelser (som sikkert har sin andel af krisen i Danmark), og mange "rige" og såkaldt veluddannede får, når de har vist deres uduelighed, store formuer i fratrædelsesgodtgørelse, betalt af befolkningen, når de bliver fyret. Helt anderledes er det med den fattige, hvis han/hun ikke kan klare det arbejde vedkommende bliver pålagt, bliver de fyret på stedet, men de får ikke en skilling, selv om de havde mere brug for en skilling hvis de ikke kan klare arbejdet og er de selv skyld i de bliver fyret får de karantæne fra understøttelsen, da jeg var på arbejdsmarkedet var en sådan karantæne på tre uger uden understøttelse. Jeg forstår heller ikke, hvordan de landspolitikere, der har forringet levevilkårene for den fattigste del af befolkningen, ikke selv vil være med til at betale! De vil stadig have de store lønninger, de har bevilget sig selv, de vil stadig gå på pension, når de er 60 år, som de også selv har bestemt, og de vil stadig have de enorme pensioner, som de også har bevilget sig selv og alt dette selv om mange afgående folketingsmedlemmer og ministre når de er færdige i politik, oveni får tilbudt vellønnede job, det ville altså i befolkningens øjne pynte på politikerne og deres renommé, hvis de gik i front, når landet er i en krise, som de altså selv har skabt! Når politikere i den grad kan bestemme, hvordan de kan forringe levevilkårene for de fattigste, måtte det være på sin plads, at det var befolkningen, der bestemte, hvor meget de måtte hæve i løn og andre goder, da det jo altså er befolkningen, der må punge ud, hver gang de bevilger sig selv lønforhøjelse og alle de andre goder, de tiltusker sig, helt uden at dem, der betaler, kan bestemme noget som helst. Jeg håber, at dette svigt fra DF og også de andre partier, når der i løbet af året skal være valg til Folketinget, at befolkningen så husker, hvordan politikerne uden at blinke svigter deres løfter til vælgerne, men ikke selv vil være med til at betale deres afgørelser de selv vedtager!