EMNER

Husk erhvervsfremme

VÆKST:Vækst er langt om længe på den politiske agenda. Som altid er der mange veje til Rom alt efter politisk overbevisning. Står det til os, kan det kun gå for langsomt med at omsætte skåltaler til konkret handling, der skaber vækst i erhvervslivet i Nordjylland. En ny og handlingsorienteret strategi for vækst betyder ikke, at vi skal genopfinde hjulet. Der er masser af vækstskabende varer på hylderne i det offentlige erhvervsfremmesystem. Tag for eksempel de fem regionale væksthuse. Da champagnepropperne sprang nytårsaften, overgik væksthusene fra at være på statslige til kommunale hænder. Det er ingen hemmelighed, at Dansk Erhverv har været forbeholden over for at flytte væksthusene til kommunalt regi - for hvorfor ændre et koncept, som i det store hele fungerer efter hensigten? Vi håber, at kommunerne tager det nye ansvar for regional erhvervsfremme meget alvorligt - selv om hænderne måtte være fulde af velfærdsopgaver. En sund erhvervsudvikling er nemlig hele grundlaget for, at der er råd til velfærd - ikke mindst kommunernes dagtilbud, skoler og ældrepleje - så der er ingen undskyldning for ikke at prioritere vækst via regional erhvervsfremme helt i top. Vi tillader os at give de nye kommunale ejere fire gode råd med på vejen, så virksomhederne kommer til at opleve et sømløst og effektivt ejerskifte af de regionale væksthuse: For det første bør halvdelen af væksthusenes bestyrelsesmedlemmer bestå af repræsentanter for det private erhvervsliv. Det finder vi helt naturligt, da væksthusene er sat i verden for at skabe vækst i private virksomheder. For det andet bør væksthusene effektevalueres i 2013, når de har været på kommunale hænder i to år. Det giver mulighed for at vurdere, om det kommunale ejerskab forvaltes efter hensigten. For det tredje bør væksthusene holde fokus på aktiviteter, der ikke er konkurrenceforvridende over for private rådgivere. Væksthusenes vision er, at Danmark i 2015 er blandt de lande, der har flest vækstvirksomheder. Skal visionen blive til virkelighed, bør samspillet med private rådgivere styrkes. For det fjerde bør væksthusene opprioritere indsatsen for at skabe vækst i serviceerhvervene, der er den største samfundsøkonomiske vækstmotor og det grundlag, som Danmark skal basere sin velstand på. Danmark har været i knæ på grund af krisen. Nu gælder det om at få gang i væksten, hvilket kalder på en koordineret indsats på tværs af offentlige myndigheder. Erhvervsfremmesystemet skal spille bedre sammen med offentlige videninstitutioner, private rådgivere og eksportfremme. Der er nok at tage fat på for væksthusene. Kommunerne står over for en stor og vigtig opgave, som ikke må drukne i den daglige drift og politiske skåltaler.