Husk folkelig opbakning

En højst uheldig mangel på ordentlig kommunikation i den ene lejr - og en mindst lige så højst uheldig mangel på at holde tingene adskilt i den anden lejr - er uden tvivl grunden til, at der nærmest er gået en slags lokalpolitisk "religionskrig" i det ellers udmærkede projekt om en nationalpark i Lille Vildmose. For på den ene side er ingen tvivl om, at en lang stribe landmænd og andre lodsejere føler, at der bliver gået uhyre tæt på den jord, som i sidste ende er deres levebrød. På den anden side har det knebet alvorligt med at kommunikere i alle detaljer, hvad Lille Vildmose - med de rigtige midler og måske først og fremmest med den rigtige opbakning - kan ende med at blive, nemlig et særdeles attraktivt aktiv for Nordjylland som en af Danmarks første nationalparker. Et eller andet sted undervejs fra plan til konkret virkelighed er der imidlertid tydeligvis sket en meget lidt smart sammenblanding af en særdeles langstrakt fredningssag, som efter 16 år er ved at nå sin afslutning, og så ideen om en nationalpark. Og i de mange planer for, hvordan området kan blive til trivsel, ikke bare for naturen, men såmænd også for turismen, er der åbenbart ikke gjort nok ud af forklare, hvad nationalparken vil betyde for de lokale lodsejere, og hvad eventuelle restriktioner har af konsekvenser - hvis de i det hele taget får andre end dem, der findes og kendes i forvejen i kraft af diverse fredningsbestemmelser og såkaldte Natura 2000-regler. Under alle omstændigheder er det et billigt point, hvis det nu bliver udlagt, som om der tegner sig et stort flertal for at indføre nationalpark i Lille Vildmose, fordi utilfredse landmænd og lodsejere "kun" har været i stand til at stille med 850 underskrifter imod planerne, mens det fra hele landet er strømmet ind med 2000 underskrifter til fordel for planerne, først og fremmest gennem miljøorganisationen Nepenthes. En nationalpark i Lille Vildmose skal ikke indføres - og selve arealet skal heller ikke udvides - som følge af en slags selvbestaltet "folkeafstemning", men fordi det netop kan blive et godt aktiv for Nordjylland. Og fordi der skal være folkelig opbakning bag projektet på stedet.