EMNER

Husk helhedsperspektiv

Slå autorefleksen fra – se perspektivet!

Sådan skriver Povl Markussen fra Agenda Center Albertslund om det såkaldt CO2-neutrale hus på Hyldespjældet i Albertslund. Huset er gennemgribende energirenoveret for en samlet sum på 1,5-4 millioner kroner, og det blev præsenteret i medierne med overskriften: "Varmeregning: 0 kr." En usandhed, som vi fra Dansk Fjernvarme råber vagt i gevær over for, for den kan være med til føre den almindelige boligejer bag lyset. Varmeregningen er mindst 40.000 kr. årligt, endda forudsat anlægget holder 50 år – og uden indregnede renter. Det er 20-30.000 kroner mere, end hvad man betaler for fjernvarme for et gennemsnitshus i Albertslund-området. Huset er fra 70’erne og stod foran en gennemgribende renovering. Povl Markussen mener, at vi skal se perspektiverne. Det er netop det, vi gør. Huset ligger i et fjernvarmeområde, og derfor er tiltagene og regnestykkerne ikke korrekte i en helhedsbetragtning. Lå huset uden for fjernvarmeområdet, stillede sagen sig formentlig anderledes. Fjernvarmen i Albertslund kommer blandt andet fra affaldsforbrænding og er altså energi, der under alle omstændigheder er til rådighed. Hvad skal der ske med den varme? Skal den køles bort – og hvad er CO2-udledningen ved at gøre dette? Det er formentlig ikke indregnet i husets postulerede CO2-neutralitet. Tænk længere end til matrikelgrænsen, tænk i helheder. Fjernvarme er Danmarks største bidrag til at holde energiforbruget lavt uden at gå på kompromis med levestandard og komfort. Vindmøller i forhaven er til at få øje på, men de er ikke med til at sikre forsyningssikkerhed og komfort i helhedsperspektivet. Fjernvarme er en kollektiv løsning, som kan udnytte energi, der ellers går til spilde. Tilmed for en investering, der pr. boligejer er væsentlig lavere end for huset på Hyldespjældet. Povl Markussen henviser til, at der er tale om et prøvehus, og at der skal laves yderligere otte prøvehuse. Og at Dansk Fjernvarme derfor skal undlade at kritisere tiltaget. Det vil vi ikke, for det er ganske enkelt placeret geografisk forkert. Tilmed er det ”solgt i medierne” under forkerte forudsætninger. Målet helliger ikke midlet - heller ikke selv om man smykker sig med en grøn klimaglorie. Perspektivet er ganske enkelt forkert.