Lokalpolitik

Husk lige det lokale engagement i storkommunen

VISIONER: I tiden op til kommunesammenlægningen, men også i selve opbygningsfasen af vores nye kommune, er vi i Aars tit blevet beskyldt for at rage til os af midler fra Staten og Eu til nye projekter. Kritiske røster har ment, at Aars by har ville have alle midler for enhver pris. Senest er projekt NUB (Narkoen ud af byen) blevet kritiseret, da nogle har ment at der var andre byer som måske havde større problemer med narko end Aars og at de derfor havde haft mere brug for pengene. I stedet for at lade brødniden herske, så syntes jeg at vi skal tænke visionært. Hvad enten vi får EU penge til en "stille stue" på Plejehjemmet Østermarken i Aars eller penge til projekt NUB, så giver disse tiltag nogle gode erfaringer og ressourcer i vores fremtidige kommune til gavn for alle borgere. Da jeg for fire år siden gik ind i arbejdet for at få startet en Natteravneforening i Aars kommune, så var det fordi jeg mente, at de unge mennesker fortjente et godt og trygt festmiljø, hvilket der bestemt ikke var på daværende tidspunkt. Hvis ikke SSP og Aars kommune havde haft visioner og havde ønsket at støtte med ressourcer, så havde det været meget svært for os at skabe en god og livskraftig forening, og nattelivet ville have set meget anderledes ud end det gør i dag. Mit mål er, at vi min fremtidige kommune husker på at tage et socialt ansvar, også om natten. Vi skal i hele kommunen udnytter den frivillige ressource som ligger i de eksisterende foreninger. Forkortet af red.