Børnepasning

Husk logo og grafik fra Klokkerholm!! Stor prisforskel på børnepasning

Forældre i Skagen skal betale 500 kroner mere om måneden end forældre i Sæby for at få passet to børn

NORDØSTVENDSYSSEL:Hvad kommer det til at koste at få sine børn passet i den nye storkommune bestående af Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner? Det spørgsmål vil mange børnefamilier gerne kende svaret på. I dag er der stor forskel på priserne på børnepasning i de tre kommuner- men også på indholdet af pasningstilbuddene. I dag er det billigst for forældre i Sæby at få passet et barn i dagpleje og et barn i børnehave. Den samlede udgift for et forælderpar i Sæby er 2875 kroner om måneden, hvis man regner taksterne om, så der betales for 12 måneder i stedet for 11. I Skagen Kommune skal et forælderpar betale godt 500 kroner mere om måneden for samme pasningstilbud, mens Frederikshavn ligger midt imellem. Men hvordan bliver taksterne fra 1. januar 2007? Bliver der ens serviceniveau og ens priser over hele kommunen? Og bliver der plads til de særpræg, som i dag er i de enkelte kommuners pasningstilbud? Vi har sendt spørgsmålene videre til politikere i de tre kommuner: Knud Hjørnholm (S), formand for børne- og kulturudvalget i Sæby Kommune: - Vi skal gennemgå alle serviceområderne, men man kan ikke sige, at det skal være hverken højeste eller laveste fællesnævner, der skal gælde. - I Frederikshavn får de ældre gjort rent hver tredje uge, mod hver 14. dag i Sæby. Omvendt er der flere forskellige pasningstilbud i Frederikshavn med aldersintegrerede institutioner, vuggestuer, skov- og landbørnehave. Det er noget, som mange tilflyttere efterspørger, så jeg ser frem til et mere fleksibelt pasningstilbud. Skagens borgmester, Hans Rex (V), mener, at det er alt for tidligt at sige noget om, hvad det kommer til at koste at få sine børn passet i den nye storkommune. - Det kan vi først svare på i forbindelse med budgetlægningen for 2007, altså midt i 2006. Lige nu handler det om at snakke om de helt overordnede ting, når vi mødes fra de tre kommuner, siger Hans Rex (V). Frederikshavns borgmester, Erik Sørensen (S): - Serviceniveauet og prisen skal selvfølgelig være ens i hele kommunen. Forælderbetalingen udgør en procentdel af udgiften, så en høj pris afspejler et stort pengeforbrug og dermed kvalitet. Hvordan det bliver i den nye kommune, er svært at sige. Der er mange ubekendte faktorer, for eksempel en udligningsreform, som man ikke er begyndt at skrive på endnu. Men fagfolk fra de tre kommuner mødes og snakker disse ting godt igennem og jeg tror ikke borgerne kommer til at mærke de store justeringer fra dag 1.