Husk omsorgen

Kære Gitte Lillelund Bech.

Tillykke med udnævnelsen til forsvarsminister. Forsvarets mange, mange civilt ansatte HK’ere ser frem til at have fået den første kvinde på posten. Vi håber, at der nu vil vise sig flere kvindelige værdier i den ellers mandsdominerede verden. Ikke mindst ”omsorg”. For eksempel har vi jo noteret os, at du i et interview om dit og forsvarets job har sagt, at ”vi er personer, der arbejder med personer for personer”. Det glæder os, fordi den menneskelighed, der ligger heri, betyder, at ansatte må opfattes som personer og ikke blot lønudgifter i et budget eller regnskab. Det glæder os også, at du har slået fast over for forsvarets ledelse, at det er politikerne – borgernes repræsentanter – der bestemmer. Du har sagt, at selvom forsvarets ledelse ønsker at bygge med ”røde eller blå klodser”, kan det godt være, at I politikere vælger de gule. Ikke mindst i denne tid, hvor forsvaret skal spare og har lagt en række forslag på bordet, håber forsvarets HK’ere i Nordjylland, at du og dine politiker-kolleger vælger andre byggeklodser end dem, forsvarets ledelse tilsyneladende leger med lige nu. Op mod 400 nordjyske stillinger i forsvaret er nogle af de byggeklodser, som ledelsen har i spil. I Hjørring er der planer om at flytte opgaver, som de ansatte i Forsvarets Personeltjeneste løser, til Ballerup. Det koster 150 stillinger. Af dem er omkring 100 HK’ere. Også i Frederikshavn og Aalborg er der planer om at nedlægge stillinger, hvoraf rigtig mange er administrative job. Både for de ansatte og for Nordjylland er det træls; for nu at bruge det ord, der i vores landsdel udtrykker, at noget er en katastrofe. Nordjylland har landets højeste arbejdsløshedsprocent, og de ansatte, som mister jobbet, går direkte ud i ledighed. Måske for en lang periode. Og for landsdelen vil det bidrage yderligere til en negativ udvikling i beskæftigelsen. Men også for hele landet er det et problem, hvis statslige arbejdspladser centraliseres i hovedstadsområdet, hvor omkostningsniveauet er højere end i provinsen. De opgaver, der i dag bliver løst af forsvarets ansatte i Nordjylland, kan ikke løses bedre og billigere i hovedstadsområdet. Det vil vi påstå. Når du har fået vendt hver sten, som du siger du vil gøre, glæder vi os til at se hvilke ”byggeklodser”, du og kredsen bag forsvarsforliget vælger. Men husk nu omsorgen for ansatte og en hel landsdel!