Husk pensionen inden nytår

Af afdelingsleder Kurt B. Henriksen, Nordjyske Bank Årsskiftet er ensbetydende med, at vi lægger det gamle år bag os og tager hul på et nyt og ubeskrevet blad. Inden vi passerer nytår, er der derfor mange ting, som skal bringes på plads. For eksempel vil det være en god idé at overveje, om der er behov for ekstra indskud på pensionsordningen. Indbetalinger til kapital- og ratepension, som foretages senest 30/12, er fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst i 2004. Sker indbetalin-gen gennem arbejdsgiveren, trækkes beløbet i stedet fra på lønsedlen før der beregnes skat. Skatten hjælper Uanset om opsparingen sker gennem arbejdsgiveren eller på en privat pensionsordning, giver indbetalingen skattelettelse. Er indkomsten over 304.800 kroner (2004) og der indbetales på en ratepension, er skattebesparelsen op til 59 procent. Kan man for eksempel undvære 10.000 kroner, betyder det, at der kan sættes et beløb på 24.390 kroner ind på en ratepension. Der er ikke loft over indbetalingen på ratepension. Er indbetalingsperioden kortere end 10 år, skal fradraget fordeles over en 10 års periode. Indbetalinger på ratepensioner og livrenter under i alt 40.100 kroner (2004) kan dog i de fleste tilfælde fratrækkes i indbetalingsåret. For selvstændig erhvervsdrivende er fradragsgrænsen udvidet til 30 procent af årets overskud. Ved pensionering udbetales ratepensionen i rater over minimum 10 år. Raterne er skattepligtig indkomst. Ønsker man at få udbetalt et beløb på èn gang, når man pensioneres, kan man spare op på kapitalpension. Indbetaling på kapitalpension kan ikke trækkes fra i topskatten, og skat-tebesparelsen er derfor op til omkring 45 procent. Til gengæld beregnes der kun 40 procent i afgift, når kapitalpensionen udbetales ved pensionering. Indekskontrakter Hører man til blandt de heldige, som fik oprettet indekskontrakter, inden der blev indført stop for nyoprettelse tilbage i 1971, er det vigtigt at huske at indbetale den årlige ydelse. Der er op til et års respit med indbetaling af ydelsen. Det betyder, at ydelsen for 2004 skal indbetales senest inden udgangen af 2005. Det kan derfor være en god ide at indbetale løbende, måske allerede i januar måned. Jo før der indbetales, jo større bliver pen-sionsudbetalingerne. Overholdes indbetalingsaftalen ikke, bortfalder statens indekstillæg.