Lokalpolitik

Husk socialt ansvar i boligpolitik

ALMENNYTTIGT:I Danmark kan kommunerne heldigvis i de fleste tilfælde hjælpe folk med at finde en bolig til den enlige mor, det skilte ægtepar, den arbejdsløse eller andre, når øvrige muligheder svigter og boligmanglen presser sig på. Jeg tror ikke, vi er så få, der er stolte over at bo i Danmark, hvor vi har et socialt sikkerhedsnet, der sikrer, at ingen mod deres vilje skal bo i en papkasse på gaden eller på en bænk i parken. Men hvis regeringen får magt, som den har agt, risikerer danske kommuner at få overordentligt svært ved at finde tilstrækkeligt med boliger til enlige mødre og andre, der mangler et sted at bo. Regeringen har nemlig planer om at sætte landets almennyttige boliger til salg. Og det betyder ifølge Kommunernes Landsforening (KL) med den konservative Vallensbæk-borgmester og formand for KL"s Teknik- og Miljøudvalg, Kurt Hockerup i spidsen, at der bliver for få boliger at visitere af fra kommunernes side. Og taberne bliver ikke overraskende samfundets svageste grupper. At kommunerne kan havne i denne yderst uheldige og socialt set uacceptable situation, har den danske boligbevægelse, en lang række politikere samt div. forskere fra bl.a. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) fremført igen og igen, siden regeringen for første gang barslede med sit forslag om tvangssalg af landets almennyttige boliger. Men regeringen har nægtet at lytte til indsigelserne. Ligesom en hver form for dialog om emnet er blevet ignoreret fra regeringens side. Men når nu en samlet bestyrelse i Kommunernes Landsforening med stærke kommunale repræsentanter fra regeringspartierne – herunder konservative Hockerup og Venstres KL-formand Eigil Rasmussen - tager bladet fra munden og protesterer åbenlyst mod regeringens forslag, må det da langt om længe gå op for regeringen, at tiden er inde til at besinde sig. Der kan efter min mening overhovedet ikke være tvivl om, at der fortsat skal være en mulighed i Danmark for, at kommunerne kan visitere en almennyttig bolig til en enlig far eller mor, en arbejdsløs eller andre, der ellers ikke kan få et sted at bo. Hvis ikke regeringen, forblindede som de er af at indfri de løfter, de nu en gang har givet, også selv om de er nok så tåbelige og ødelæggende, vil opgive tvangssalget af de almennyttige boliger, bør de som minimum lytte til deres kommunale partifælder, der stærkt opfordrer dem til at indføre en vetoret ved boligsalget. Denne vetoret skal sikre, at der fortsat er boliger nok at visitere af til mennesker med akut og/eller socialt betinget boligbehov.