Hjørring

Husk tal

HUSDYR:I et debatindlæg (29.1.) bredte jeg mig vist for meget, så redaktionen havde kortet i mit indlæg. Det var den i sin gode ret til, men desværre bortskar den også de vigtigste oplysninger, nemlig tallene for stigningen i antal husdyr (for Hjørring Kommune) inden for de sidste år. Tallene (der stammer fra Conterra) viser, at der i 2001-07 har været en samlet stigning af dyreenheder (inden for kvæg og svin) på 1.681 DE, fordelt på en tilbagegang for kvæg på 1.577 DE og en vækst indenfor svin på 3.258 DE (et tal, der, hvis det omregnes til slagtesvin, svarer til 114.300 dyr – omregnet til smågrise 570.150 dyr.). Det samlede antal dyreenheder var i 2007 for kvægs vedkommende 35.803, og for svin 36.202 (omregnet til slagtesvin: 1 ¼ mio. dyr indenfor Hjørring kommunegrænse). Det var på dén baggrund jeg stillede spørgsmålet, om det kunne undre, at vi døjer med et belastningsproblem.