Husker du din skoletid så nøje

BINDSLEV: - Vi samler de bedste ting, vi laver i løbet af skoleåret i disse ringbind, forklarer Birgitte Bang Andersen fra sjette klasse på Bindslev Skole. Sammen med klassekammeraten Rikke Krogh Christensen, samt Signe Koch og Vini Nielsen fra femte klasse fortæller de om de samlemapper, eller porteføljemapper, som man kalder dem, der er indført på Bindslev Skole. Og de fire piger er tydeligvis begejstrede. Foruden digte, stile, prøver indeholder porteføljemappen også målbeskrivelser. -Sammen med vores lærer skriver vi ved årets start, hvilke mål vi hver især har med skoleåret, fortæller Rikke. -Disse målbeskrivelser kan dog undervejs ændres. Dels kan vi have haft lidt for høje forventninger, eller vi kan også have været for forsigtige. I begge tilfælde tilpasser vi løbende målene, fortæller Ulf Marklund, som er dansklærer i 5. klasse. De fire piger er tydeligvis glade for og stolte af deres mapper. Mapperne er personlige og følger eleverne skoletiden ud. Først da kan de få dem med hjem. Dermed får de et samlet billede af deres skoletid. Almindeligvis har stilehæfter og den slags det jo med at forsvinde efter kortere eller længere tid. Med porteføljemapperne kan eleven samlet se tilbage på hele skoleforløbet. - Men mapperne er først og fremmest et hjælpemiddel i dagligdagen. Eleverne flytter ved de personlige målbeskrivelser fokus fra, hvordan de er i forhold til de andre over til at måle sig med sig selv. Mapperne giver desuden læreren og eleven en langt bedre mulighed for at evaluere. Vini viser en seddel, der vedhæftet en af hendes stile.Sedlen er lærer Ulf Marklunds kommentar til stilen. -De røde stregers tid er forbi, konstaterer han. -Vi gemmer det bedste. Forbedrer vi et prøveresultat i et fag, ryger den gamle besvarelse ud og erstattes af den nye , så det altid er det bedste, vi samler, fortæller Birgitte. Foruden et hjælpemiddel i den daglige skolegang for såvel elev som lærer, kan porteføljemappen give et løft til forældresamarbejdet. - Når vi har forældremøder, er det mappens indhold, vi taler om, fortæller Vini. Til sin tid, når man forlader skolen, bliver det et digert værk, man som elev slæber hjem. Også selvom der undervejs sorteres og prioriteres en del. Det ved eleverne godt. - En fem - seks ringbind skal det nok blive til, mener Signe. Så har man til gengæld et helt skoleliv samlet, som man siden kan vise børn og børnebørn eller bare tage frem for at mindes.