Boligøkonomi

Husleje i opsigelsesperioden

?Jeg har haft mit hus udlejet. Jeg modtog en opsigelse med fraflytning 14 dage senere og begrundelsen var, at lejemålet var ubeboeligt og sundhedsfarligt. Ved fraflytningen blev lejemålet afleveret i en meget ringe stand såvel ude som inde. Alle ruder i udhuset var knust. "Almindelig" rengøring så der ikke ud til at have været foretaget i flere år. Jeg har ikke gjort krav gældende over de skader, der er sket, men udelukkende gjort opmærksom på, at indskuddet vil blive afregnet straks, huset er genudlejet eller solgt. !En lejer vil normalt have tre måneders opsigelse. Er der tale om egentlig misligholdelse fra udlejerens side, kan lejeren foretage en ophævelse af lejemålet med omgående virkning. Det er nok tvivlsomt, om lejeren er berettiget til at foretage ophævelse i dette tilfælde, når lejeren har boet i huset i længere tid og ikke har reklameret over mangler ved huset. Hvis lejeren ikke afleverer det lejede i aftalt stand, må De gøre krav gældende inden 14 dage fra fraflytningen. Og De må sikre Dem bevis for husets stand. Vil lejeren ikke underskrive fraflytningsrapport, kan De indbringe sagen for Huslejenævnet. De bør naturligvis vente med at sætte huset i stand, indtil nævnet har foretaget besigtigelse. Såfremt De ikke har gjort krav gældende som følge af, at huset ikke er afleveret i den aftalte stand, inden fristen på 14 dage fra fraflytningsdagen, har De fortabt Deres krav. De har krav på husleje i opsigelsesperioden, hvis De har foretaget skridt til at begrænse lejerens tab. Det vil De have, såfremt De har sat huset til salg. Såfremt De modregner huslejen for opsigelsesperioden i det indbetalte depositum, er udspillet hos lejeren. Denne kan kontakte Huslejenævnet, der herefter må tage stilling til, om lejeren kunne ophæve lejemålet med det resultat, at der ikke skulle betales husleje i opsigelsesperioden. Huslejenævnet er tænkt som en forenklet proces, hvor parterne kan klare sig uden advokatbistand. Huslejenævnet har sekretariat hos kommunen.

Forsiden