Boligøkonomi

Husleje ikke et problem

17 lejere kom til møde - deres boligblok skal jævnes med jorden

BRØNDERSLEV:Et nyt plejecenter skal placeres i området ved Gormsgade i Brønderslev. Beslutningen betyder, at to boligblokke skal jævnes med jorden - og det omfatter ialt 36 lejligheder. Onsdag var de berørte lejere inviteret til orienteringsmøde, og 17 lejere havde taget mod den kommunale invitation. Lejerne blev informeret om det kommende plejecenter-projekt. Og de fik vished for, at Brønderslev Kommune har pligt til at finde nye lejligheder. Og at lejlighederne i størrelse, beliggenhed og kvalitet skal svare til lejernes nuværende lejligheder. Men hvor meget beboerne kommer til at betale i husleje i deres nye lejlighed, får de ingen garanti for. Lejlighederne i Gormsgade er forholdsvis billige at bo i, og det betyder, at de er populære hos blandt andre studerende. - Prisen i den nye lejlighed skulle jo også gerne være tilsvarende, sagde en af deltagerne. - Lejeloven omhandler beliggenhed, kvalitet, udstyr. Og i det lys er det nok begrænset, hvor stor prisforskellen kan være. Men lejeloven siger ikke noget om, at udlejeren skal betale ekstra husleje, hvis den nye bolig koster mere om måneden, oplyste teknisk chef Asger Nielsen, der tilføjede, at det er kommunens intention at finde lejligheder til nogenlunde samme pris. - Vi vil lægge os i selen for at finde fornuftige lejemål, lovede borgmester Jens Arne Hedegaard. Omkostninger forbundet med flytning skal kommunen som udlejere betale. Og her er der ikke alene tale om udgifter til den fysiske flytning fra Gormsgade til den nye lejlighed. Hvis der for skempel er udgifter i forbindelse med telefonflytning m.m. betaler kommunen også den regning. En af lejerne ærgede sig over, at hun var flyttet i lejlighed i Gormsgade 5. marts i år. - De kunne godt have nævnt, at der måske skulle ske noget. For så havde jeg aldrig valgt at flytte ind. Jeg har brugt meget tid på at male - det er rimelig træls, at jeg - samme dag som jeg holdt indflytterfest - fik besked om, at jeg skulle flytte igen senest 1. november. Borgmester Jens Arne Hedegaard forsikrede, at der på det tidspunkt ikke var truffet nogen belutning om at etablere plejecenter på stedet. - Men man kunen måske alligevel godt have sagt, at det måske ville komme, mente en anden af lejerne. Som planen ser ud nu, skal lejerne i Gormsgade være ude af lejlighederne seneste 1. november i år. Kommunens repræsentanter og lejere lovede hinanden en tæt dialog i forløbet frem til fraflytning i Gormsgade.