Retspleje

Huslejeforhøjelse fik nej i landsretten

Aalborg Kommune vandt langvarig sag over boligselskab

Det sociale værested Café Parasollen er centrum i huslejetvisten, der nu er afgjort.Arkivfoto: Michael Koch

Det sociale værested Café Parasollen er centrum i huslejetvisten, der nu er afgjort.Arkivfoto: Michael Koch

Efter flere års strid er der nu sat punktum for en sag mellem Aalborg Kommune og Boligselskabet Lykkebo A/S, som i 2008 varslede en stor stigning af huslejen for værestedet Café Parasollen i Aalborg. Afgørelsen er faldet i Vestre Landsret, som stadfæstede en dom fra Boligretten i Aalborg, og det betyder, at Lykkebo ikke får lov at gennemføre den varslede forhøjelse. Parasollen ligger på hjørnet af Boulevarden og Danmarksgade, hvor der i mange år har været apotek og senere videoudlejning. Kommunen lejede lokalerne for at indrette dem til et socialt værested, og der blev med udlejeren Lykkebo aftalt en husleje på 430.000 kroner om året, oplyser kommunens advokat på sagen, Stephan Muurholm, Aalborg. Kommunen brugte omkring to millioner kroner på at indrette lokalerne til værested med blandt andet køkken- og badefaciliteter, udluftning og hvad der ellers hører til, og i 2008 varslede Lykkebo så en forhøjelse af huslejen til 571.000 kroner. Boligselskabet henholdt sig blandt andet til, at den hidtidige husleje var lavere end markedslejen for caféer og restauranter. Modsat har det været Aalborg Kommunes påstand, at når der i lejekontrakten står, at lokalerne kun må anvendes til aktiviteter og værested af samme karakter som Parasollen, kan man ikke sammenligne med huslejen for almindelige restaurationer. Direktør Freddy Claesen, der ejer Lykkebo, har under retsmøderne peget på, at det formentlig var mægleren, der i sin tid indsatte anvendelsesbestemmelsen i kontrakten efter at have spurgt kommunen, hvad det lejede skulle bruges til. Selv betragter Freddy Claesen Parasollen som et socialt værested, men stedet er åbent for alle, og han har forklaret til retten, at han intet har imod, hvis det skulle blive brugt af en lejer, der vil drive restaurant eller café. Ikke desto mindre lægger landsretten afgørende vægt på bestemmelsen i lejekontrakten: "Begrænsningen må, som det er lagt til grund af skønsmanden ... antages at begrænse markedet for udlejning og føre til en lavere markedsleje for det lejede" hedder det i dommen. Med andre ord har Lykkebo ikke godtgjort over for retten, at lejen for stedet var væsentligt under markedslejen, og derfor stadfæster landsretten afgørelsen fra boligretten og nægter Lykkebo ret til at sætte lejen op. Desuden har Vestre Landsret afgjort, at Lykkebo skal betale 55.000 kroner i sagsomkostninger til kommunen.