Huslejeforhøjelse - lovlig eller ulovlig?

22. september 2002 08:00

?Min datter er ved at leje en lejlighed. Af kontrakten fremgår, at huslejen forhøjes med udviklingen i nettoprisindekset, dog min. 2 1/2 pct. årligt. Er en sådan bestemmelse lovlig? Der er tale om nybyggeri i en større by. !Lov om midlertidig regulering af boligforholdene finder anvendelse, idet der ikke er tale om ombygning, men om et nybyggeri. Er ibrugtagelse sket efter 1991, kan reglerne om omkostningsbestemt husleje dog fraviges. Lejeforhøjelse kan kræves på grundlag af aftale om regulering af lejen med bestemt beløb til bestemte tidspunkter eller efter nettoprisindeks og kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren. Der kræves således en aftale i lejekontrakten. Denne forudsætning er her opfyldt. Det antages, at regulering på anden måde end efter nettoprisindeks eller en trappelejeklausul, er udelukket. F.eks. kan det ikke gyldigt aftales, at lejen hvert år skal reguleres med 10 pct. af foregående års leje. Ligeledes må aftaler, hvorefter lejen reguleres efter såvel nettoprisindeks som trappelejeklausul, anses for ugyldige. Bestemmelsen i Deres datters lejekontrakt ligner således en sammenblanding af de to tilladte reguleringsmekanismer. Og det er muligt, at boligretten vil nå frem til, at klausulen er ugyldig. Det er i så fald alene fremtidige huslejeforhøjelser, der er ugyldige. Sker det, må udlejer henvises til at forhøje huslejen i overensstemmelse med de almindelige regler om omkostningsbestemt husleje. Der er naturligvis også den mulighed, at Deres datter undlader at leje lejligheden på de tilbudte vilkår. Så opstår problemet slet ikke!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...