Boligøkonomi

Huslejen stiger for 102 lejligheder

BRØNDERSLEV:Beboerne i Boligforeningen Fredensbo afdeling 5 skal have nye vinduer og yderdøre. Det vil betyde en huslejestigning for 104 kr. pr. måned for beboerne. Afdeling 5 omfatter Vestergade 65, Fasanvej 1-9, Glentevej 1-7 og Glentevej 2-8. Der er tale om 102 lejligheder med tilsammen et boligareal på 7698 kvadratmeter. Udgifterne til projektet beløber sig til 4,6 mio. kr. Der optages et lån på 2,1 mio. kr., mens der taget 1,8 mio. kr. af afdelingens henlæggelser. Der trække 700.000 kr. fra Landsbyggefonden. Trækningsretten i Landsbyggefonden er i forhold til det, som boligorganisationen har indbetalt til fonden. Beboerne har godkendt udskiftning af vinduer og yderdøre på et afdelingsmøde. Brønderslev Byråd har sagt god for optagelse af lånet.