Huslejen udlignes i ældreboliger

Ældreboligerne ved Aaglimt skal samles i en afdeling

AALESTRUP:Huslejen i de otte nye ældreboliger ved plejehjemmet Aaglimt i Aalestrup bliver betydelig højere end i de boliger, der er der i forvejen. Det skyldes at den ny afdeling, der får navnet Margueritten, er blevet betragtet som en selvstændig afdeling og ikke som en udvidelse af den eksisterende boligafdeling Valmuen/Solsikken. Dermed er der sket en selvstændig beregning af huslejen i de nye boliger, og den er højere end i de eksisterende. Helt nøjagtig 184 kroner pr. kvadratmeter om året. For en lejlighed på 65 kvadratmeter svarer det til cirka 1000 kroner om måneden. Forskellen skyldes blandt andet, at det er blevet dyrere at bygge med årene. Da beboerne i ældreboligerne imidlertid kun har begrænset indflydelse på, om de kommer til at bo i den ene eller den anden afdeling, og dermed hvilken husleje de skal betale, har kommunens administration foreslået at de to afdelinger lægges sammen til en. Det skal ske sådan, at huslejen harmoniseres over en periode på fem år. En sammenlægning vil også gøre det lettere at administrere, da det er det samme personale, der vedligeholder bygningerne, lige som det også er det samme plejepersonale, der betjener beboerne i alle ældreboligerne. En eventuel sammenlægning kan kun ske efter høring af afdelingernes beboere. Derfor vil det være nemmere at gennemføre en sammenlægning inden, der er skrevet kontrakter med de kommende beboere i Margueritten. Økonomiudvalget har behandlet forslaget og indstillet, at byrådet godkender en sammenlægning.