EMNER

Huslejenævn i aktion 31 gange

Årsrapport viser, at der ofte er uenighed mellem ejer og lejer - specielt om økonomi

SKØRPING:31 uenigheder mellem lejere og udlejere er blevet afgjort. Dertil kommer90 gode råd til både lejere og udlejere. Sådan ser statistikken for Huslejenævnet for Skørping, Arden, Hadsund og Sejlflod ud. Statistikken fremgår af Huslejenævnets årsberetning,. Af den fremgår det også, at Beboerklagenævnet kun har behandlet én sag i 2005. De uenigheder, som Huslejenævnet har behandlet, vedrører mange forskellige forhold. Næsten tre ud af fire sager handler dog om forskellige former for økonomi. - I disse sager kan uenighederne f.eks. være om huslejens størrelse, tilbagebetaling af depositum ved fraflytning, betaling af vandforbrug m.v., oplyser sekretariatschef for Huslejenævnet, Jens Olav Silkjær Kommunerne Arden Hadsund og Skørping har hver haft fra 5-7 sager, mens Sejlflod Kommune med 13 sager træder frem i statistikken. - Antallet af sager varierer meget fra år til år og set over flere år er der i gennemsnit stort set det samme antal sager i de fire kommuner, forklarer Jens Olav Silkjær. Huslejenævnet behandler sagerne ved en gennemgang af parternes beskrivelse af uenigheden. I nogle tilfælde besøger nævnets medlemmer ejendommen for med egne øjne at vurdere lejemålet. På denne baggrund træffer Nævnet en afgørelse i sagen. I Hovedparten af sagerne følger de uenige parter nævnets afgørelse. Et par sager ender dog hvert år i l Boligretten. - I Huslejenævnet ser vi det som vores opgave at forsøge at undgå, at der opstår konflikter mellem lejere og udlejere. Boligen betyder meget for borgerne livskvalitet, og vi ved fra vores arbejde, at uenigheder og konflikter kan tappe energi og livskvalitet fra begge parter i en konflikt. Derfor er det med stor tilfredshed at vi konstaterer at borgere søger gode råd, fortæller sekretariatschef Jens Olav Silkjær. Sekretariatschefen understreger dog samtidig at gode råd ikke kan forveksles med egentlig behandling af uenigheder. - Når det handler om gode råd drejer det sig mest om, at vi fra nævnets side råder til, hvordan lejere og udlejere får orden og dokumentation i deres lejeforhold. F.eks. at kontrakt, aftalte frister m.v. er overholdt samt simpelthen at fortælle om lovgivningen på området, uddyber Jens Olav Silkjær. 2006 bliver det sidste år i det fælleskommunale Huslejenævns historie. Fra 1. januar 2007 opløses Huslejenævnet for de fire kommuner. Arden og Hadsund kommuner bliver en del af Mariagerfjord Kommune, Skørping bliver en del af Rebild Kommune og Sejlflod sammenlægges med Aalborg Kommune. - Hver af disse kommuner forventes at etablere deres eget Huslejenævn, som også i de nye kommuner vil kunne hjælpe lejere og udlejere med at forebygge og af-hjælpe uenigheder - og dermed styrke livskvaliteten, beroliger sekretariatschefen.

Breaking
Omfattende strømsvigt mange steder i Nordjylland
Luk