Retspleje

Huslejenævnet er ingen domstol

AALBORG: Huslejenævnet er ingen domstol og kan ikke som boligretten indkalde vidner eller eksempelvis gøre brug af en grafolog for at afgøre en strid. Det konstaterer huslejenævnets formand i Aalborg, dommer Peter Damm. Huslejenævnet har til opgave at afgøre tvister mellem lejere og udlejere. Men nævnet er snarere at sammenligne med hegnssynet end en domstol. - Vi kan kun træffe afgørelser på grundlag af den foreliggende dokumentation og en snak med parterne, forklarer Peter Damm. Udover dommeren består nævnet af en repræsentant for lejerne og en repræsentant for udlejerne. Desuden er der tilknyttet en sekretær, som Aalborg Kommune stiller til rådighed. Det er kun et fåtal af sager, der havner i boligretten, efter at huslejenævnet har talt. Sidste år behandlede huslejenævnet 422 sager, og kun en halv snes af dem gik videre til boligretten. Gennem de 15 år, Peter Damm har været formand for huslejenævnet, er det trods alt blevet til en del sager, der er endt i boligretten. Men han kan ikke mindes, at der nogensinde tidligere er gjort brug af en grafolog for at få afklaret en sag. I det hele taget er det meget ualmindeligt i civile retssager, som boligsager er. Til gengæld bliver grafologer af og til benyttet i straffesager om dokumentfalsk. Boligretten har tre muligheder, når en sag skal afgøres. Enten kan boligretten stadfæste huslejenævnets afgørelse, eller også kan retten afsige en dom, der ændrer nævnets afgørelse. Hvis boligretten mener der er nye oplysninger i sagen, bliver den dog som regel sendt tilbage til huslejenævnet. Det er den tredje mulighed. Eftersom huslejenævnet aldrig - så vidt vides - har været udsat for dokumentfalsk, er der naturligt nok heller ingen praksis for, hvordan nævnet reagerer på den slags. Derfor har Peter Damm heller ikke noget bud på, hvad nævnet vil stille op, hvis det viser sig at der er fikumdikket med en lejeaftale. - Vi er jo tre medlemmer i udvalget, og det må jeg drøfte med de to andre, hvis det viser sig at være tilfældet, siger han. mons