Byrsted

Husmødre med god tilslutning

BYRSTED:Formand Karen Margrethe Adamsen kunne på Bysted og omegns Husmoderforenings generalforsamling glæde sig over, at der i år har været god tilslutning til de arrangementer, der har været. Især til arrangementerne med lokalt islæt. Kasserer Dorthe Klavsen fortalte, at foreningen har 149 medlemmer og det holder sig meget stabilt. Kontingentet blev fastsat til uændret 50 kroner og bestyrelsen fortsætter uændret.