EMNER

Huspriser stiger mest vest for Storebælt

Den lave rente får størst effekt på ejendomshandlerne i Jylland og på Fyn

AALBORG:I de kommende to år vil huspriserne stige kraftigere i Jylland og på Fyn end på Sjælland. Topscorer er boligerne i Vejle Amt, der frem til udgangen af 2004 vil stige med 8 procent, men også ejerne af fast ejendom i Nordjyllands Amt, Fyns Amt og Århus Amt kommer vil få stigninger på henholdsvis 7,6 procent, 6,2 procent og 5,9 procent. I Ribe og Sønderjyllands Amter bliver stigningerne mere moderate med 4,5 og 2,0 procent. - Der bliver vendt op og ned på det danske boligmarked frem til udgangen af 2004. De senere år er huspriserne steget mest øst for Storebælt, men nu vender udviklingen. Både i Jylland og på Fyn har huspriserne i dag det rigtige niveau i forhold til det økonomiske klima i området. På Sjælland er huspriserne derimod fortsat overvurderet, hvilket vil lægge en dæmper på efterspørgslen, siger chefanalytiker Steen Bocian, Danske Bank. Danske Bank har udviklet en økonomisk model, således at man kan forklare huspriserne ud fra udviklingen i økonomiske forhold som renteudviklingen, skatteforhold, indkomstudvikling og ledighed amt for amt. Desuden tager modellen høje for, at der er en afsmittende effekt mellem naboamters udvikling. - Herved får vi et begreb om, hvor meget boligmarkedet er ude af ligevægt. Siden slutningen af 1990'erne har der været en tendens til, at priserne har været højere, end de økonomiske forhold har kunnet forklare. Og denne tendens har været klart størst øst for Storebælt. Vest for Storebælt har ejendomspriserne været i god overensstemmelse med det økonomiske klima. Det lave renteniveau slår i disse måneder for alvor igennem på huspriserne, og det vil efter vore beregninger få størst betydning på priserne i Jylland og på Fyn, siger Steen Bocian. Cheføkonom Karsten Beltoft, Realkredit Danmark, venter også at priserne på ejerboliger fortsat vil stige - men ikke så kraftigt som tidligere: - Områder med stabil eller faldende ledighed vil opleve de kraftigste stigninger fremover. Som eksempel kan nævnes Vejle Amt, hvor blandt andet nye motorveje og investeringer i industrivirksomheder formentlig vil få priserne til at stige mere end gennemsnittet, siger Karsten Beltoft. Eneste undtagelse på Sjælland er Storkøbenhavn, hvor Danske Bank fortsat venter at huspriserne stiger mere end gennemsnittet på 4,3 procent over de næste to år. - I Københavnsområdet er der grundlæggende ikke mulighed for at bygge nye enfamiliehuse. Derfor vil vi fortsat se priserne stige mere end i den øvrige del af landet, hvor man hele tiden har nybyggeriet til at holde prisvæksten nede, siger Steen Bocian. Side 3