Huspriserne kan styrte

Niels Brauer
Risikable boliglån breder sig med så voldsom hast. Arkivfoto: Martin Damgaard
Prisforhold 1. marts 2007 05:00

NORDJYLLAND: Boligfesten er tydeligvis nået til natmaden. Ifølge en analyse lavet af Danske Bank er der 25 procents sandsynlighed for et prisfald på hele 25 procent. Banken vurderer dog, at ssandsynligheden for en stabilisering af priserne er størst. En vurdering, der bygger på, at dansk økonomi fortsat er stærk, samt at der er udsigt til begrænsede rentestigninger de kommende år. Når banken alligevel åbner mulighed for et markant prisfald, forklarer den med, at et sådant ikke nødvendigvis behøver at blive udløst af pludselige skift i konjunkturerne eller af kraftige rentestigninger. Et eventuelt prisfald kan blive udløst af en ændring af de forventninger, som befolkningen generelt har til udviklingen i boligpriserne. At en sådan ændring ikke kan udelukkes, bygger analysen på, at der er en vis sandsynlighed for, at en del af de seneste års kraftige prisstigninger kan tilskrives overoptimistiske forventninger til de fremtidige boligpriser. Analysen vurderer således, at boligmarkedet er overvurderet med i omegnen af 20 procent. Det betyder imidlertid ikke, at et tilsvarende prisfald nødvendigvis må komme. Ifølge analysen er det værd at erindre, at større prisfald på boligmarkedet forekommer meget sjældent. Da boligmarkedet i midtfirserne sidst var stærkt overvurderet, skulle der en cocktail af rentestigninger og politiske indgreb i form af stramninger af realkreditten og begrænsning af rentefradragsretten til, før boligpriserne faldt med små 20 procent i løbet af syv år. Det ydelseschok husejerne dengang blev udsat for, ville svare til, at renten steg med fem procentpoint fra den ene dag til den anden. Når der trods en overvurdering skal så meget til for at fremprovokere en prisfald forklarer analysen med, at boligpriserne - særligt huspriserne - opfører sig lidt ligesom lønningerne. Der skal meget til, før de giver sig nedadtil.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...