EMNER

Huspriserne stiger svagt

KØBENHAVN:Prisen på de danske ejerboliger er steget svagt i 1. kvartal, når der sammenlignes med 4. kvartal. Det viser Realkreditrådets kvartalsvise opgørelse over ejendomspriserne. For parcel- og rækkehuse er priserne på landsplan steget med 1,4 pct., hvilket også er tilfældet for fritidshuse. For ejerlejligheder er den gennemsnitlige prisstigning derimod blot på 0,3 pct. Statistikken tyder på, at priserne på huse i omegnen af København er ved at toppe. Prisstigningerne i amterne omkring hovedstaden er således væsentligt lavere end landsgennemsnittet efter i flere år at have trukket niveauet op. - Fortsætter denne tendens, kunne det tyde på, at priserne på parcel- og rækkehuse i disse områder er kommet op på et niveau, hvor interessen for at investere i ejerboliger er afdæmpet som følge af de høje kvadratmeterpriser, skriver Realkreditrådet. Husprisernes stigning i 1. kvartal følger et mindre fald i 4. kvartal. For ejerlejlighedernes vedkommende er der tale om den laveste kvartalsvise stigningstakt i syv-otte år. I de større provinsbyer som Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og Kolding faldt lejlighedspriserne ligefrem, mens de i København steg en smule mere end gennemsnitsstigningen på 0,3 pct. Sammenlignes i stedet med 1. kvartal 2002, er priserne på huse og rækkehuse steget med 3,6 pct. og på lejligheder med 6,3 pct. Tendensen med relativt lave prisstigninger for husene fortsætter dermed, og for lejlighederne fortsætter tendensen med aftagende prisstigningstakt. (RB-Børsen)