Boligøkonomi

Hussalg og boligydelse

?Min mor har solgt sit hus og er flyttet i lejlighed. Vi har fået undersøgt, at hun kan få boligydelse. Men hvordan spiller formuen fra hussalget ind på det? Har det betydning for boligydelsen, om hun giver os børn gaver? !Boligydelse gives i stedet for boligsikring til pensionister - folkepensionister og førtidspensionister. For førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 ydes alene boligsikring, med mindre førtidspensionisten er stærkt bevægelseshæmmet. Boligstøtte afhænger bl.a. af husstandsindkomsten. Hertil regnes et formuetillæg, hvis formuen overstiger 500.000 kr. på 10 pct.. Overstiger formuen 1 mill. kr. medregnes 20 pct. af det overskydende beløb. Kontant beholdning, tilgodehavender og værdi af ejendom i udlandet, bil eller andelsbolig medregnes. Bortgivet formue medregnes ikke, og bortgivet formue forhøjer ikke indtægtsgrundlaget, således som det tidligere var tilfældet. Det fremgår klart af pkt. 27 i vejledning nr. 103 om individuel boligstøtte af 23. oktober 2002. Ud over husstandsindkomsten er boligens størrelse og huslejen afgørende for boligstøtten.