EMNER

Husspildevand siver

Dårlig håndtering i landdistrikterne, påviser kloakmester fra Snæbum

Kloakmester Verner H. Kristiansen fik Mariagerfjord Kommunes Miljøpris for sin undersøgelse af, hvordan husspildevandet i landdistrikterne håndteres. Foto: Claus Søndberg

Kloakmester Verner H. Kristiansen fik Mariagerfjord Kommunes Miljøpris for sin undersøgelse af, hvordan husspildevandet i landdistrikterne håndteres. Foto: Claus Søndberg

MARIAGERFJORD:Husspildevand havner ofte det forkerte sted i de 5700 landhusstande i Mariagerfjord Kommune. Det antyder første fase af et pilotprojekt, som kloakmester Verner H. Kristiansen, Snæbum syd for Hobro, er ankermand for. De første 36 besøg hos et repræsentativt udvalg af landmænd og andre beboere på landet viser nemlig, at spildevand fra køkken og toilet i hvert andet tilfælde (53 procent) ender i jordlagene. Svært nedbrydelige kemikalier fra opvask og maskinvask siver ud i jorden, fordi nedsivningsbrønde er håbløst forældede, eller fordi det ledes uden om septiktanke. Men ikke nok med det. Det er nemlig borgerens eget ansvar at give besked om kloakforholdene på deres ejendom. I næsten tre ud af fire tilfælde (73 pct.) er oplysningerne til kommunen så forkerte, at det burde udbedres. Alligevel baserer de kommunale myndigheder deres spildevandsplaner netop på borgernes egne oplysninger. - Tallene overrasker mig virkelig. Men personligt tror jeg tror nu ikke, der ligger ond vilje bag borgernes fejlagtige oplysninger. Snarere manglende viden. Hvis de næste faser af undersøgelsen bekræfter tendensen, kan miljøminister Troels Lund Poulsen (V) regne med at høre fra os, for så er der noget helt galt i den måde, kommunerne forvalter deres spildevandsplaner på. Vores mål er helt klart at påvirke lovgivningen i den rigtige retning, siger kloakmester Verner Kristiansen. Han fik i går overrakt Mariagerfjord Kommunes første miljøpris i forbindelse med Fjordens Dag, der foregår i fem lokale fjordbyer. Som formand for Danske Kloakmestre kortlægger Verner H. Kristiansen sammen med kloakmester-kollega Allan Skovgaard, Kalundborg, et repræsentativt udsnit af de 5700 husstande på landet i Mariagerfjord. Duoen råder over 1,3 millioner kroner til deres undersøgelse, der blandt andet støttes af kommunen og to ministerier. Mariagerfjord besluttede i 2007 at indføre tvungen tømning hos de 5700 landejendomme og huse på landet. Den beslutning har givet forvaltningen megen skældud fra de berørte borgere. Uberettiget, tyder undersøgelsen på. Forældede nedsivningsbrønde og utømte septiktanke truer miljøet. - Det kunne gå, dengang man gjorde rent med brun sæbe, men det holder ikke i dag med de mange kemikalier, vi hælder i vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Derfor bør vi indføre bundfældningstanke med tvungen tømning en gang om året, mener han. Det nærmeste halve år vil andre 72 landhusstandes behandling af husspildevandet blive endevendt. Hvis resultaterne afviger, vil man undersøge yderligere 216 husstande.