Lokalpolitik

Hustage i enge skal ud i borgerdebat

Byrådsudvalg går i enighed ind for plan med glaseret tegl

AALBORG:Teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) er indstillet på, at der i offentligheden vil komme diskussion om, hvordan tagene i Hasseris Enge må laves. Han og et enigt teknisk udvalg går ind for et forslag, så der i fremtiden må laves huse med glaseret tegl. Samtidig er Henrik Thomsen overbevist om, at der vil komme protester mod at tillade glaseret tegl. Modstanden har Henrik Thomsen også forståelse for: - Min holdning har jeg markeret. I byrådet stemte jeg imod, da vi i foråret tog stilling. Men der var et flertal for at gå ind for glaseret tegl. Jeg kunne godt fortsætte med at have paraderne oppe, men det er ikke den måde, man får noget igennem politisk, siger Henrik Thomsen. Et enigt teknisk udvalg har godkendt det forslag til lokalplan for Hasseris Enge, der nu bliver sendt ud til offentlig debat. Henrik Thomsen er også indstillet på at stemme for planen, når den skal til endelig behandling i byrådet. - Men jeg regner med, at der i offentlighedsfasen kommer en del indsigelser, og det kan da godt være, at jeg så vil sige: Hvad sagde Jeg! Men et byrådsflertal har markeret, at det går ind for glaseret tegl, og det indretter jeg mig efter. I foråret behandlede byrådet et forslag til lokalplan for Hasseris Enge. Her blev en indstilling fra teknisk udvalg om at lave en lokalplan uden tilladelse til glaseret tegl underkendt af et flertal. 16 ud af byrådets 31 medlemmer gik ind for, at der i fremtiden kunne bruges glaseret tegl. Dermed var det spørgsmål dog ikke endeligt afgjort. Teknisk forvaltning har vurderet, at der var tale om en så omfattende ændring, at der var behov for et helt nyt lokalplanforslag. Det er et sådant forslag, som byrådets tekniske udvalg nu har taget stilling til. Med forslaget fortsætter den diskussion, der i en årrække har kørt om boligbyggeri i Hasseris Enge. For få år siden godkendte byrådet en plan, der tillod byggeri i op til 6,5 meters højde. Hurtigt blev der dog af kommunen givet en håndfuld dispensationer fra den byggehøjde. Det fik Henrik Thomsen til at gå ind for, at der blev lavet en ny lokalplan. Det første til et lokalplanforslag med en byggehøjde på 7,5 meter. Men forslaget tillod så ikke glaseret tegl, og det fik de politiske bølger til igen at gå højt. Således blev Socialdemokratiet splittet på spørgsmålet om glaseret tegl. Oprindelig var forbudet mod glaseret tegl en indrømmelse til landsbyforeningen i Gl. Hasseris, der mente, at tagene for nogle beboere i området ville virke blændende. Landsbyforeningen havde i øvrigt også klaget over den øgede byggehøjde, men her er klagerne kommet til kort. I teknisk udvalg var det Venstre-medlemmet Signe Friis, der oprindelig rejste diskussionen om glaseret tegl. Hun glæder sig over det ny lokalplanforslag. - Men jeg synes stadigvæk, at mange af kommunens lokalplaner er meget detaljerede. Nu ville jeg ikke tage andre problemstillinger op i denne omgang. Men jeg forstår f.eks. ikke, at man i den ny og andre lokalplaner forbyder plasticvinduer, siger Signe Friis.

Forsiden