Hospitaler

Hva' dælen nøler i efter!

SYGEHUS:Min kone blev lørdag 26. november udskrevet fra Frederikshavn Sygehus efter en vellykket fornyelse af hendes højre knæ. På dette tidspunkt rettede vi en varm og hjertelig tak til portører, sygehjælpere, sygeplejersker og læger ved sygehuset for en behandling, som på alle måder er helt ovenud dygtig og professionel. Alle medarbejdere har hjulpet og støttet min kone på en helt fantastisk dygtig måde. Alle har været venlige og hjælpsomme i alle funktioner. Tak for det! Når man dagligt kommer på Frederikshavn Sygehus i 14 dage, slås man af undren over, at man fra politisk hold har nedvurderet og sænket sygehusets kompetencer og overført dem til sygehusene i Hjørring og Aalborg. Sidst med den skandaløse fjernelse af vagtlægerne på fødeafdelingen i Frederikshavn. Jeg opfordrer herved de herrer politikere til at vågne op og skride til handling for at beskytte vort sygehus - tag da fat på alle de medløbere, som bare nikker til den ene ødelæggende beslutning efter den anden. Havde Jens Risgaard Knudsen og Knud Uggerhøj været iblandt os endnu, havde de forhindret de skandaløse beslutninger, som politiske hjemmefødinge har påført os. De to herrer er helt og fuldt gået ind for en udbygning af Frederikshavn Sygehus til et topmoderne hospital - og de har gennemført det ved et sejt træk og ihærdig og saglig argumentation. For at nævne et eksempel på den langsomt snigende ødelæggelse af vort sygehus, nævner jeg blot ovenfor beslutningen om at fjerne vagtlægerne fra fødeafdelingen i Frederikshavn, men eksemplerne er mange, hvis man sætter sig ned og tænker sagen igennem. Man må komme til den slutning, at det ikke er ønsket om økonomiske besparelser en vagtlæge ville koste småpenge på amtsbudgettet - men direkte ondsindede politiske angreb på Frederikshavn Sygehuses suverænitet, der ligger bag. De herrer politikere: "Hva' dælen nøler I efter", som en klog mand sagde under svenskekrigene i det 17. århundrede - se at komme op af stolene, træk blank og vis jer som mandfolk, der har meninger og vilje til at stoppe en ødelæggelse af vort sygehus!!! Denne appel går til kommunale, amtslige og landspolitiske nordjyder og måske også enkelte længere sønder på, som har deres fornufts fulde brug i behold.