Hospitaler

Hvad betyder besparelser?

SYGEHUS:Kære borger og kollega, lad os bidrage til debatten om at bevare kvaliteten i vores nordjyske offentlige sygehusvæsen. Vi kæmper lige nu for at bevare kvaliteten på Aalborg Sygehus i sygeplejearbejdet for at give patienten den bedste sygepleje, både fysisk og psykisk støtte, hvad der er stor brug for, når man har kræft. Udfordringen på sygehuset er stor. Der skal spares 80 mio. kr. i 2011. Og hvad i 2012? Samtidig skal ske aktiviteten øges med tre pct. Det indebærer sengereduktion, nedlæggelse af stillinger og fyring af personale, stress og jag, accelererede indlæggelsesforløb og hurtig udskrivelse til eget hjem. Dette kræver flere ressourcer af den syge patient og flere ressourcer fra kommunens hjemmepleje. Og stressfyldt sygehuspersonale, samt forringelse af sygeplejen. Politikerne må nu forklare os, personale/borgere, hvad konsekvensen bliver. Mindre sygdom? Mindre kvalitet? Stress for både patient og personale? Der har været meget stille på disse debatsider! Og husk at privathospitalet ikke åbner døren for den akutte patient. Det gør vi endnu. Øget konkurrence, det moderne begreb, gør det vist ikke i denne sammenhæng. Sygehuset fungerer ikke som et sportsstadion. Ton rent flag og fortæl os, hvad de påkrævede besparelser vil betyde for os som patient, som borger og som personale.