Hvad bliver det næste? Vægtafgift?

Signalet fra formanden for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt, Karl H. Bornhøft (SF), er ikke til at misforstå. Efter hans mening slår folketingspolitikerne politisk plat på rygeforbud og blander sig i enkeltsager. Nu er der jo ikke tale om en enkeltsag, men om hele det nordjyske sygehusvæsen, og her fremgår det 15.1., at Bornhøfts private korstog for at redde sundheden er støttet af Sundhedsstyrelsen med 725.000 kroner til projektet. Så mon ikke det vedkommer Folketingets politikere, hvis Sundhedsstyrelsen er medvirkende? Projektet forårsager, at rygere, der ikke ønsker at ophører med rygning, går for længe med en alvorlig sygdom, eller at ældre mennesker og yngre mødre m.v. er tvunget til at stå uden for Aalborg Sygehus kun iført slåbrok i kulden for at kunne ryge. Dette er i hvert tilfælde ikke sundt, men kan være medvirkende til en kraftig forværring af patienternes helbred og forlænge opholdet på sygehuset og i værste tilfælde forårsage patientens død. Den eneste undskyldning for Bornhøfts optræden er, at han ikke ryger og derfor ikke har begreb skabt om, hvad han udsætter over 25 pct. af patienterne for på de nordjyske sygehuse. Det samme gælder sundhedens apostel fr. Lise Søndergaard, der iflg. avisen 16.1., er sundhedskoordinator på Aalborg sygehus og løber 10 km to gange ugentlig samt spiser sund mad. Der er gode tiltag med nogle høje idealer for sundhedsvæsenet og mulighed for rygeafvænning samt tiltag vedr. oplysning om sunde kostvaner og motion, mens patienterne er indlagt. Det er dog patienterne, der alene afgør, om de vil modtage tilbuddene. Det skal ikke være en tvang. Derfor bør der fortsat være opholdsstuer på hver afdeling for rygerne, vel at mærke med ordentlig udluftning, således de ikke generer ikke-rygerne på vore sygehuse. Vi har frit sygehusvalg i Danmark, det vil sige, at de nordjyske patienter frit kan vælge hospitalerne andre steder i landet bl.a. Århus, hvor der fortsat må ryges. Dette kan for mig at se være til stor skade for hospitalerne i Nordjylland, da vi jo har hørt fra lægerne og amtspolitikerne, hvor frygteligt det er, at regionen bliver for lille vedrørende patientgrundlaget til bl.a. hjerne- og hjerteoperationer, og dette vil være katastrofalt for vort traumecenter. Nu ser vi så de samme politikere og læger være årsag til, at måske over 25 pct. af patientgrundlaget (rygerne) eventuelt kan forsvinde og være årsag til, at der bliver for få operationer på ovennævnte områder til, at lægerne kan bevare deres ekspertise. Jeg kan frygte, at mindst 10 pct. af patienterne, der ryger, vil fravælge de nordjyske sygehuse til stor skade for de nordjyske lægers ekspertise og derfor til stor skade for alle patienterne og hospitalerne i den nye Nordjyske region. Til dette har Bornhøft udtalt til Altinget: "Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at syge patienter fravælger de lokale sygehuse og drager ud af amtet, fordi vi har gjort sygehusene røgfrie. Det er noget pjat" siger han. Da jeg selv er ryger, og ikke ønsker abstinenser ved rygeophør før en operation, vil jeg selvfølgelig vælge operation i Århus, selv om Bornhøft mener det er pjat, og hvis jeg vil vælge Århus kan jeg frygte, der måske er andre, der har min holdning. Hvad bliver det næste, hr. Bornhøft finder på? Skal de overvægtige til at betale "vægtafgift", og skal vi forbyde spiritus og sende folk i fængsel, der drikker? Det er skruen uden ende, eller er det blot et udslag af min fantasi? Anita Knakkergaard, Forbindelsesvejen 127, Nørresundby, er folketingsmedlem (Dansk Folkeparti). E-mail: ank-byraad@aalborg.dk