Hvad bruges energimærket til?

KØBENHAVN:Siden 1997 har det været lovpligtigt i Danmark, at alle boliger bliver energimærket i forbindelse med salg. I 2006 blev kravet skrappere. Loven betyder, at både nye og ældre huse skal energimærkes for at give køberen et godt billede af husets energimæssige tilstand. Altså hvor velisoleret og energiøkonomisk det er, hvad det koster at varme op, og hvor meget varme og el det bruger. Formålet er, at gøre energiforbruget synligt for køberen og dermed sætte ham eller hende i stand til at træffe beslutninger om energibesparelser. Og målet er, at det fremmer husejeres motivation til at gennemføre energimæssige forbedringer. - Når du er på boligjagt, giver energimærket dig mulighed for nemt at sammenligne forskellige huses energimæssige tilstand, skriver bolius.dk. - Huset får nemlig en slags energimæssig karakter, der minder om de energimærker, vi kender fra vaskemaskiner og køleskabe. Udover selve karakteren bliver der også skrevet en energimærkerapport for huset. Rapporten indeholder blandt andet oplysninger om husets energiforbrug. Det gør det muligt for køberen at få et godt indblik i, hvor energiøkonomisk huset er, hvad det vil koste i varme, el og vandforbrug at bo i huset. Energimærkerapporten indeholder ifølge Bolius.dk også en energiplan med forslag til, hvad du som ny ejer kan gøre for at spare på energien i forhold til både varme, el og vand. Forslagene kan f.eks. beskrive, hvad du kan spare i energi ved at efterisolere taget, udskifte det gamle oliefyr med et nyt og mere effektivt, erstatte gamle termoruder med lavenergiruder eller det gamle køleskab med et nu i energiklasse A. Alle forslagene skal være rentable. Det vil sige, at det, du vil spare på energiregningen i løbet af en forholdsvis kort årerække (5-10 år), skal kunne dække det beløb, du har brugt på forbedringerne.