Skagen

Hvad byder man gæster?

Læserbrev retter kritik mod byrådets sæbynitter og fredreikshavnere

Ja, Frederikshavn mener, at man skal byde de gæster, som kommer til Skagen med tog, synet af bagsiden af LIDL. Det er en passende nabo til Plesners stationsbygninger. Intet om almenvellet. Samtidigt har byrådet besluttet, at en privatejet hjulspor af hensyn til almenvellet skal gøres til offentlig sti for ryttere. Det er fattige opfattelser, der er af almenvellet. Heroppe behøver vi ikke uddeling af spader under mottoet: Grav eller byg op..? Frederikshavn gør, hvad den kan, for at begrave det særegne og herlige i Skagen. Og det kan aldrig bygges op igen.