Aalborg

Hvad er årsagen til systematisk ødelæggelse?

LIMFJORDEN:Amtsborgmester Orla Hav har givet udtryk for bekymring for den lave interesse for afgivelse af stemmer ved EU-valget. Det er paradoksalt og bekymrende, at du i denne sag tager så voldsomt til genmæle og at vi ikke hidtil i en for Aalborg og Nordjylland meget vigtig sag ikke har hørt et kny fra din side. Hvad med, om du bekymrede dig for Limfjordens ødelæggelse? Hvad med om du tog til genmæle over for de efterhånden mange debatindlæg, hvor flere har bebrejdet amtet og dig som en af de hovedansvarlige for en systematisk ødelæggelse af Limfjorden? Lad os høre fra dig, du må gerne vente med at svare til efter EU-valget, hvordan du kan forsvare, at flere tusinde ton afskåret grøde fra nordjyske vandløb nu ulovligt driver ud i Limfjorden, og lad os høre, hvordan du vil forsvare det altødelæggende muslingeskraberi, som foregår.