Hvad er demens?

Ordet demens betyder, at der er en række symptomer på svækkelse af hjernen. Ét hyppigt symptom på svækkelse af hjernen kan være hukommelsesproblemer. De andre symptomer kan være koncentrationsbesvær, påvirkning af sprogfunktionen, nedsat orienteringsevne, nedsat evne til at udføre praktiske opgaver, nedsat evne til at tolke sanseindtryk samt ændringer i personlighed, humør og adfærd. Disse symptomer kan optræde både ved egentlige demenssygdomme som f.eks. Alzheimers sygdom og ved andre sygdomme eller tilstande som f.eks. stofskiftesygdomme, B-vitaminmangel eller medicinbivirkninger. Der kendes cirka 100 forskellige årsager til demens, der slet og ret er symptomer på sygdom eller på en tilstand, hvor noget er galt. Det er derfor vigtigt ved tegn på demens at blive undersøgt med det samme og få stillet den rette diagnose. For nogle kan årsagen til demens være relativ let behandlelige sygdomme som f.eks. B-vitamin mangel, for andre kan årsagen være Alzheimers sygdom. Det er derfor vigtigt ved tegn på demens at blive undersøgt med det samme og få stillet den rette diagnose. Kilde: Alzheimer Foreningen