Hvad er der i vejen med den gamle hane?

?Jeg har fået et spørgsmål fra min nabo, som har et lille hønsehold. Hanen er efterhånden ved at være "af ældre dato" og han har fået nogle kalkagtige belægninger på benene, skællene stritter og benene virker fortykkede og deforme. Min nabo vil gerne vide, hvad det kan være, og hvad han kan gøre ved det. Det ser grimt ud, og det er sikkert ikke rart for hønsene skriver. !Lignende spørgsmål er tidligere blevet stillet "Brevkassen", men jeg svarer gerne igen, da der efterhånden er mange, der har "havehøns", så problemet kan sagtens eksistere i mange hønehuse. Der er for mig ingen tvivl om, at min nabos høns lider af det, der populært kaldes for "kalkben". Årsagen er en lille mide, der sidder under skællene på benene, og normalt kun på benene, de sidder ikke på huden. Det er ikke en farlig sygdom, men der er ingen tvivl om, at det generer hønsene. Tidligere kunne man få et præparat, der hed Dixantogen olie, og det kunne også fås som vaseline til at smøre på benene. Det slog miderne ihjel - både det virksomme i Dixantogenen, men også olien eller vaselinen, der lukkede for midernes åndehuller så de blev kvalt. Nu hvor det ikke længere kan lade sig gøre at få dixantogen, kan man anvende et præparat, som kan fås hos jeres dyrlæge, til at dryppe på huden. Det optages igennem huden og kommer rundt i kroppen med blodet, og slår miderne ihjel, når de sidder under skællene og spiser. Man kan også smøre benene i ganske almindelig vaseline, som har en "kvælende" effekt på miderne. Hygiejnen i hønsehuset er meget vigtig, specielt når hønsene har fået "kalkben". Det er vigtig at få vasket siddepinde og redekasser godt af i varmt sæbevand og lade det tørre godt, inden der kommer høns ind i huset igen. Man kan også brænde siddepinde og redekasser af med en gasbrænder, evt. skifte pindene ud med nye pinde. Det er tillige en rigtig god ide at smøre træværket med en eller anden form for træimprægneringsvæske, det kan også slå miderne ihjel, og husk endelig at der også skal behandles på undersiden af siddepindene, her kan både kalkmiderne og de små røde blodmider sidde i sprækkerne. Der er ikke tvivl om, at problemet er meget smitsomt, så hvis man køber nye høns til sin bestand, er det vigtigt, at de bliver grundigt undersøgt, inden de sættes in i hønsehuset, evt. sættes i en separat afdeling i "karantæne". Gregers Gregersen dyrlæge