Militær

Hvad er der kommet ud af krigen?

IRAK:I februar før Irak-krigen brød ud, sendte vi 10 spørgsmål til Folketingets partier. Vi havde håbet på, at svarene ville blive offentliggjort i NORDJYSKE, men inden partierne nåede at svare, brød krigen ud, og svarene mistede i første omgang deres aktualitet. Vi tager imidlertid spørgsmålene og svarene op nu, fordi de havde et dobbelt formål. På den ene side ville vi forhindre en krig, og det er nu uaktuelt, men på den anden side ville vi også starte en debat om, hvad en krig ville føre til, og det er stadig meget aktuelt. Mange undrer sig sikkert over, at det går som det går, og at USA, som er den militærmagt, der bruger flest penge til efterretning og spionage, har skudt så meget forkert ved Irak-krigen. Dels har man ikke fundet nogle af de masseødelæggelsesvåben, som man påstod, at der var dér, dels er modstanden så stor, at man har måttet erkende, at USA har brug for hjælp fra andre lande og FN (hvilket nederlag). Mange må vel også undre sig over, hvad der fik samtlige borgerlige politikere til at gå med i krigen. Hvor meget vidste de og hvor meget tænkte de over hvad en sådan krig kunne føre til? Og her kommer svarene ind som et vigtigt dokument. Vi vil ikke trætte læserne med ordlyden af alle 10 spørgsmål, men general var de hypotetiske spørgsmål om hvordan partierne ville stille sig, hvis f.eks. modstanden i Irak viste sig større end forventet, hvis der kom spændinger mellem kurdere og tyrkere osv. Svarene fra de tre krigsførende partier var næsten enslydende, her i Venstres version: "Spørgsmålene er rent hypotetiske og der er ingen grund til at tage stilling til spørgsmålene på nuværende stadie. Det her drejer sig entydigt om at Irak skal bevise den lovede nedrustning og Irak skal bevise destruktionen af biologiske, kemiske og eventuelle nukleare våbenog våbenprogrammer. Hverken mere eller mindre. "På den ene side er det jo korrekt, at det er svært at svare på hypotetiske spørgsmål, men på den anden side er det jo det, at politik handler om. Hvem ved, om det nye finanslovsforslag mindsker eller forøger ledigheden? Hvem ved, om regeringens integrationslov vil skabe bedre liv for indvandrere og danskere? Før alle lovforslag må politikerne forholde sig til, hvilke mulige konsekvenser denne lov har for dem, den gælder for. Dette gør vores politikere også gerne i det daglige, men krigspartiernes politikerne undlod det bare før én bestemt lov, nemlig krigserklæringen mod Irak. Set i lyset af hvordan det går krigsmagterne i Irak, kan man have disse politikere mistænkt for følgende: Enten vidste de godt, at der var stor fare for, at krigen i Irak ville forløbe sådan som den er gået, og den viden holdt de hemmelig, fordi de godt vidste, at så ville opbakningen i befolkningen og måske også i det danske militær være minimal. Eller var de bare dumme, og for en gang skyld undlod de at tænke over, hvilke konsekvenser en lov ville få. Hvad enten de var løgnagtige eller dumme, har de gjort sig uduelige til at sikre danskeres og irakeres sikkerhed. Hvad er der foreløbig kommet ud af Irak-felttoget? Nu har de irakiske modstandsfolk fået sat USA så meget under pres, at man må bede FN om hjælp, men med bombesprængningen af FN-hovedkvarteret i mente er det sandsynligt, at modstandskampen fortsætter. Det virker som om, at irakerne er lige glade med om der står FN eller USA eller Danmark på deres besættelsestropper. I så fald kan det være, at også FN på et tidspunkt hejser det hvide flag, og rejser hjem. En sådan situation er vel ikke den bedste til at bekæmpe terrorister! P.S. Det er vel symptomatisk for socialdemokraternes manglende Irak-politik, at de slet ikke har svaret på spørgsmålene.