Hvad er der sket?

Regeringen har givet skattenedsættelser, som skulle øge forbruget og dermed få flere i arbejde. Hvad er der sket? Arbejdsløsheden stiger, statskassen har det ikke for godt og nu truer finansministeren med, at kommunerne ikke får flere penge, tværtimod.

Selvom det ikke er mange år siden regering mente, at vi blev så rige, at vi kunne købe hele verden, så har man igangsat en gældsætning, som måske ikke gør os til det fattigste land i verden, men vi behøvede ikke bekymre os om, at kunne købe hele verden mere. Nu er det jo ikke således, at regering og specielt finansministeren påtager sig skylden for det sket. Nej, det er kommunerne skyld og Claus Hjort Frederiksen (V) holder sig ikke tilbage for at foreslå, at der bare skal omprioriteringer, smartere opgavetilrettelæggelse og mere effektivitet til. Nu er det således, at kommunerne har effektiviseret for en halv milliard kroner, som i år øges til 1,1 milliard kroner. Så kommunerne har påtaget sig deres del af ansvaret, selvom de ikke har haft indflydelse på skattenedsættelsen. Finansministeren er meget desperat og kvæler kommunerne økonomisk, så der ikke er råderum til at bestemme selv. Alle kommuner er under administration. Finansministeren vil bestemme, hvordan de kommunale opgaver skal udføres. Så om kort tid vil regeringen forslå en centralisering af folkepension, boligstøtte, barselsdagpenge, forskudsvis udbetaling af børnebidrag og økonomisk friplads. Folkepensionister og børnefamilierne skal så i stedet for, at rette henvendelse i nærområdet i deres kommune, rette henvendelse til et centralt call center via internettet eller telefon. Det er klart, at når man bruger pengene på skattenedsættelse, så kan man ikke få samme velfærd og serviceniveau, men blev vi som borger oplyst om det, da regeringen vedtog skattenedsættelsen? Nej, tværtimod, vi kunne købe hele verden.