Aalborg

Hvad er det nu lige det skal bruges til?

AALBORG:Videofilm leveret direkte fra nettet ned på dit tv. Løbende lægekontrol af hjemmegående hjertepatienter. Styring af husets energiforbrug med kontante besparelser for øje. Der er næsten ingen grænser for, hvad der er muligt en højhastigheds internetforbindelse. Meget af det kan i virkeligheden snildt klares med de eksisterende adsl-forbindelser, men det bliver først rigtig godt med bredbånd, hvor man taler om op til 100 megabit pr. sekund (mens adsl typisk giver 256 kilobit pr. sekund). Og at interessen for at udnytte de nye muligheder er der ingen tvivl om. Hvert år siden adsl-forbindelserne dukkede op er trafikken tredoblet. Alligevel kan man ind imellem godt blive lidt i tvivl om, hvad man egentlig skal bruge hele postyret til. Man kan have et tænkende køleskab, der selv sørger for at sende besked til mobiltelefonens indkøbseddel, når det løber tør for mælk - men gik det ikke helt godt med papir og blyant og en snak hen over morgenbordet? Ole Brun Madsen, professor ved Aalborg Universitet, er imidlertid ikke i tvivl om, at det store gennembrud kommer i takt med hjemmearbejdets udbredelse. - Når først man opdager, hvad det vil sige at kunne foretage sig præcis det samme fra hjemmearbejdspladsen som ved arbejdsstationen ude på virksomhedens kontor, så vil der rejse sig et massivt krav om at få de bredbåndsforbindelser, som gør det muligt. Det samme gælder den landmand, der opdager, hvordan han via nettet kan styre og overvåge store dele af bedriften - eksempelvis med meldinger om, hvornår skal der sættes ind mod skadedyr i afgrøderne, siger Ole Brun Madsen. Og generelt er det et spørgsmål om, at folk selv får lejlighed til at afprøve mulighederne. - Vi får digitalt tv fra 2005/06, og til den tid vil du kunne trække alle tv-udsendelser ned, når det passer dig. Så er man ikke længere bundet af at skulle følge en serie på et bestemt tidspunkt eller tvunget til at indrette spisetider eller andre hjemlige aktiviteter efter tv-programmet, påpeger Ole Brun Madsen. - Og der er ingen tvivl om, at bredbåndet slår igennem før eller siden, al den stund, at vi mennesker er indrettet sådan, at når nye tekniske muligheder opstår, så bruger vi dem. Spørgsmålet er blot hvornår.