EMNER

Hvad er et menneske?

HILLERSLEV:Filosoffen K.E. Løgstrups menneskesyn og kristendomssyn kommer under luppen, når dr.theol. Ole Jesen, Ydby, søndag eftermiddag først prædiker i Hillerslev Kirke og bagefter i konfirmandstuen taler om ”Angst eller glæde? Hvad er et menneske? K.E. Løgstrups tænkning”. Ole Jensen har alle forudsætninger for at tale om Løgstrup, der i 1956 udgav bogen ”Den etiske fordring”, som siden blev så kendt, at det i dag er svært at tale om etik og moral, uden at hans tanker bliver inddraget, enten det er i teologi, sygepleje eller hvor det måtte være. Foredragsholderen arbejdede sammen med Løgstrup ved universitetet i Århus og var siden professor i København. Han har desuden været højskoleforstander, domprovst i Maribo og rektor for Præsternes Efteruddannelse.