EMNER

Hvad er Fælleslisten?

FÆLLESLISTEN:Listen fik ialt 487 stemmer, men er det nu også fælleslistestemmer? De 351 af stemmerne er fordelt til følgende partier: Radikale 165, Konservative 122, Venstre 64 - ialt 351 stemmer på tre partier. Som samarbejdspartner med fælleslisterne spørger jeg: Er de sidste 116 stemmer på Fælleslisten Løkken alle fælleslistestemmr? Vel vidende at der på fælleslisterne er politikere som har et tilhørsforhold til et politisk parti. Men hvorfor melder Fælleslisten Løkken ikke klart ud? Så alle 487 vælgere ved hvad de stemte på, da de satte deres kryds på liste G? Som socialdemokrater har vi et godt samarbejde med andre politikere i hele kommunen, men skjulte dagsordener er ikke lige sagen, så jeg har tiltro til de øvrige fælleslistepolitikere, selv om det viste sig i strukturdebatten at vi langtra var enige. Så de sidste 116 stemmer på Fælleslisten Løkkens fem kandidater er måske reelle fælleslistekandidater?